Miljø. Rettferdighet. Trygghet i nærmiljøet.  
NORD-ODAL SV


TIL FORSIDEN


SVs HOVEDSIDER


NORD-ODAL
KOMMUNE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

NYHETER

SIST OPPDATERT 01. 05. 2022 16:57


Tilbake på Skogvang!
Etter to år med digitale markeringer var det mulig å gjennomføre en tradisjonell feiring av 1. mai på Trautskogen. Etter kransenedleggelse ved Per Nylands bauta kunne nærmere 60 personer samles på Skogvang til frokost, taler og underholdning. Mange av de frammøtte sa at det var godt å kunne treffes igjen.
Les mer
 

Thomas ble ny leder
På årsmøtet 25. januar ble Thomas Tinglum valgt som ny leder i Nord-Odal SV. Han avløser Gunnar Nygård, som fortsetter i styret som sekretær.
Se hele styret her

Mai Bakken, som sitter i hovedutvalg for samferdsel i Innlandet fylke for SV, orienterte årsmøtet, som ble avviklet på Teams, om betydningen av gode kollektivtilbud og kom spesielt inn på bussforbindelsen mellom Sand og Eidsvoll. Hun vil gjerne følge opp dette og behovet for utbedring av fylkesveg 181 med vedkommende myndigheter på fylkesnivå.
   Etter at Thomas hadde takket for tilliten, koblet vi oss på et felles medlemsmøte med gode SV-kolleger i Sør-Odal. Generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp ga oss en grundig og svært inspirerende orientering om Folkehjelpas arbeid.
 

Stor medlemsvekst!
SV vokser! Vi har rekord med 16927 medlemmer. Også Nord-Odal SV har hatt en sterk vekst de siste ukene. Bli med på laget du også! Sammen er vi sterke, og med deg på laget blir vi enda sterkere! Meld deg inn på sv.no/bli-medlem.
 
Felles årsmøtekveld
med Sør-Odal SV

Vi innkaller til årsmøte tirsdag 25. januar klokka 18.3 0. På grunn av den usikre smittesituasjonen blir møtet avholdt på Teams. Vi samarbeider med Sør-Odal SV og inviterer til felles medlemsmøte samme kveld klokka 19.30 med generalsekretær Henriette Westrin (bildet) i Norsk Folkehjelp som gjest. Hun er utdannet vernepleier og har en spennende bakgrunn med erfaring fra fagbevegelsen, lokalpolitikk og fra SV sitt sentralstyre. Hun var statssekretær for SV i perioden 2005-2013. Henriette vil fortelle om Norsk Folkehjelp sitt arbeid, og det blir god tid til å stille spørsmål. Gjest på årsmøtet vårt er fylkestingrepresentant for SV, Mai Bakken.
    Årsmøtedokumenter og informasjon om oppkobling til Teams sendes på epost til medlemmene. Vel møtt!
Kommunestyret berget frivilligsentralen
Etter forslag fra SV, Ap og Sp vedtok kommunestyret 13. desember en bevilgning på 215.000 kroner som sikrer driften av Nord-Odal Frivilligsentral neste år. Beløpet kommer i tillegg til overføringen fra staten. Samtidig vedtok de folkevalgte at det fra årsskiftet blir slutt den uverdige praksisen med å kutte i sosialstøtten tilsvarende barnetrygden for de familiene som sliter mest. Dette var opprinnelig et forslag fra Nord-Odal SV som ble tatt inn som et tiltak i budsjettet. Les mer fra budsjettmøtet
 
Klare politiske signaler
om å beholde sentralskolen
SV, Ap og Sp – og dermed også et klart flertall i kommunestyret – ga tydelige signaler om at det fortsatt skal være skole i Sand da de folkevalgte etter en grundig innledning av kommunedirektør Anne Olen Aasen diskuterte skolestruktursaken 10. november. Det innebærer med andre ord at partiene ikke ønsker en 1-10 storskole i Mo. Det ble riktignok ikke fattet noe konkret vedtak om hvilket alternativ som skal velges, men saken utsettes og kommunedirektøren bes  om å legge fram en utvidet utredning i første kommunestyremøte i 2022. Les mer
  
Valgkampinnspurt på Speaker's corner 
 
Tradisjonen tro arrangerte Fagforbundet Nord-Odal «Speaker's corner» 8. september. Arrangementet, det trettende i rekken, var i år lagt til prestgardshagen på Sand. Omkring 75 kommuneansatte og andre fagorganiserte kunne nyte Fagforbundets grillmat i strålende høstvær.
Les mer og se Karins tale 
 
Alle skal ha råd til å smile! 
 
– Det må bli slutt på den tiden der man kan se på tennene til folk hvor tjukk lommebok de har. Ingen skal skamme seg for å smile, sier Karin Andersen. Les mer
 
SV vil styrke folkebibliotekene
– Et bibliotek er en viktig møteplass i et pulserende lokalsamfunn. Det gjør kunnskap, kultur, litteratur og verdier tilgjengelig for alle grupper i samfunnet, uavhengig av alder, sosiale, økonomiske og geografiske skillelinjer. Biblioteket fremmer samfunnsengasjement, integrering og mangfold, og – ikke minst – tilbudene er gratis for alle, sier Karin Andersen etter et besøk i Samling, det flotte, nye biblioteket i Nord-Odal. Les mer
 
 
– Gode kulturtilbud skaper
trivsel og livskvalitet
 
– Kulturaktiviteten i Nord-Odal er imponerende! Frivillig kulturarbeid betyr mye for trivsel og livskvalitet i et lokalsamfunn. De mange ildsjelene og entusiastene fortjener stor anerkjennelse for innsatsen.
  Karin Andersen lot seg imponere da hun besøkte Odal Rockeklubb (ORK) i Austvatn.
 
Les mer
 
Bemannings-krisen i helse
og omsorg kan ikke løses av kommunene alene
 – Tusen takk for den viktige jobben dere gjør, men dere fortjener mye mer enn klapp på skuldra og gode ord.
  Dette sa Karin Andersen etter et møte med tillitsvalgte i Sykepleierforbundet (NSF) og Fagforbundet i Nord-Odal nylig. SVs førstekandidat ved stortingsvalget i høst fikk ta del i en usminket virkelighetsbeskrivelse preget av stort arbeidspress og for liten bemanning, både i institusjonene og i hjemmesjukepleien. Ledige stillinger blir ikke besatt; hele distriktet er nærmest støvsugd for kvalifiserte søkere, kunne de tillitsvalgte fortelle.
Les mer
 
– Vi vil ha skole både i Sand og i Mo
Nord-Odal SV tar ikke endelig standpunkt før vi har satt oss godt inn i argumentene for de ulike alternativene, men vi ønsker allerede nå å signalisere at vi vil ha skole både i Sand og Mo. 
Les mer om framtidas skole i Nord-Odal
 
Dag Øystein er valgt som ny 2. nestleder i Innlandet SV
Vi gratulerer Dag Øystein Alfheim som ny 2. nestleder i Innlandet SV. Valget fant sted på det digitale årsmøtet i helga. Dag Øystein er også valgt som observatør i delegasjonen til vårens landsmøte og som varamann til SVs landsstyre.
   Partileder Audun Lysbakken  
holdt en inspirerende digital tale for årsmøtet. Karin Andersen hadde kommuneøkonomi og kommunale tjenester som utgangspunkt for sitt innlegg.
 
Vårt første digitale årsmøte
På grunn av smittesituasjonen måtte årsmøtet 22. februar avholdes i et digitalt møterom. Det fungerte greit. Thomas Tinglum avløste Per Norheim som nestleder, og vi vedtok en uttalelse om om heltid, kompetanse og beredskap.  
   To dager senere hadde kommunestyret sitt første møte for året, også det digitalt. Blant sakene som var oppe var oppløsning av kommuneskogen som kommunalt foretak, og en avtale om eiendomsskatt med Odal Vindkraftverk.

Les mer fra årsmøtet
Les mer fra kommunestyremøtet
 
Velkommen til årsmøte
Vi ønsker velkommen til årsmøte mandag 22. februar klokka 18.30. På grunn av smittevern-restriksjonene må møtet avholdes digitalt. Vi får besøk av Amund Røhr Heggelund (bildet) og Lise Selnes.
Les mer
Godt rødt år!
Vi har gått inn i et nytt år der utfordringene ligger i kø, både nasjonalt og internasjonalt. For oss i SV har stortingsvalget til høsten høyeste prioritet. Første punkt på programmet er nominasjonsmøtet i Hedmark valgkrets 24. januar. Vi er glad for at Karin har sagt ja til å ta en periode til på Løvebakken. Thomas representerer Nord-Odal med en sjetteplass på listeforslaget.

Les mer om dette og andre saker her!
 
 
SV vil styrke kommune-økonomien
I sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2021 styrker SV økonomien i landets kommuner med 5,5 mrd. kroner, inkludert 600 mill. kroner til særlig ressurskrevende tjenester. For Nord-Odal vil det bety en økt inntekt på ca. 7,5 millioner kroner. For det beløpet kunne kommunen ansette 10 sjukepleiere eller 10 lærere. Les mer
 
Nord-Odal kommune støtter
ICANs opprop mot atomvåpen
Kommunestyret støttet SVs interpellasjon i møtet 11. november. Nord-Odal kommune slutter seg dermed til ICANs opprop til støtte for FNs avtale om atomvåpenforbud.
Les mer
 
Sterk appell mot atomvåpen
Mari Bunes fra SU holdt en sterk appell da Internasjonal Kvinneliga for fred (IKFF) arrangerte informasjonsmøte om atomvåpen i Nord-Odal bibliotek nylig.

Les mer 
 
Medlemsmøte
om vindkraft

Vindkraft – en del av norsk kraftkultur? Med denne problemstillingen innledet Ådne Naper sitt innlegg på medlemsmøtet som Nord-Odal SV arrangerte i Samling 20. oktober.

Les mer
 
Dialog i vindkraftsaken
Etter initiativ fra Nord-Odal SV har gruppelederne for SV, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre  i kommunestyret gått sammen om en uttalelse om vindkraftutbyggingen. Utbyggingen kan ikke stoppes, og vi må nå vise fornuft og samarbeide til bygdas beste uavhengig av standpunkt for eller mot vindkraft. Uttalelsen resulterte i et dialogmøte mellom gruppelederne og Motvind Nord-Odal.
Les mer
 
Karin besøkte lokallagsstyrene i Odalen
Karin Andersen samlet styremedlemmene i SV-laga i Odalen til møte i Milepelen 26. august. Hovedtema var kommuneøkonomi, men vi kom også innom en rekke andre temaer i løpet av kvelden, blant annet den forestående valgkampen. Les mer


1. mai i koronaens tid
D
et ble en annerledes markering av 1. mai i Nord-Odal. I mange år har vi møttes på Skogvang, men i år var det ikke mulig. Derfor har 1. mai-komiteen i samarbeid SR Studio (Stian Forbord og Remi Brodal) satt sammen en digital film med taler av Mona Vangen (Fagforbundet), Lise Selnes (Ap) og Gunnar Nygård (SV), samt arbeidersanger med Thomas Tinglum og et ørlite blandakor i bakgrunnen. Opptakene er gjort på Skogvang. Les mer og se film her
 

Kommuneøkonomi
og velferdsteknologi

Med bakgrunn i de økonomiske utfordringene i Nord-Odal – og svært mange andre kommuner – vedtok årsmøtet i Nord-Odal SV en uttalelse med sterk kritikk av regjeringens kommuneøkonomiske politikk. Årsmøtet fikk også en god innføring i hvordan ny velferdsteknologi vil prege framtidas eldreomsorg.
Les mer om årsmøtet

 

En krevende start for det nye kommunestyret
Det nye kommunestyret, med mange ferske representanter, fikk en knallhard debut på sin fireårige funksjonsperiode. Rett etter valget, og med svært korte tidsfrister, skulle de folkevalgte ta stilling til vanskelige prioriteringer og kutt i budsjettet for 2020 og økonomiplanenfor de tre påfølgende årene.
Les mer om kommunestyremøtet 11. desember
 

Berit tar Arilds plass i kommunestyret
Arild Hovden flytter fra Nord-Odal og har fått fritak for sine politiske verv ut valgperioden. Berit Andersen Skogvang tar hans plass som fast representant i kommunestyret sammen med Gunnar Nygård. Les mer
 

Bygdefolket slo ring om Syningom

Nærmere 200 engasjerte personer møtte opp i novembermørket ved Øssvatten Vel & Bra for å gi sin støtte til bevaring av Syningom omsorgssenter søndag ettermiddag. Med bål, fakler og flammende appeller fikk ansatte og beboere kjenne varm og sterk støtte, samtidig som det ble sendt klare signaler til politikerne i hovedstaden: Syningom må få leve! Les mer
 

Vi er fornøyd med framgangen!
Nord-Odal SV gikk fram med 2,4% til 9,8. I stemmetall økte vi fra 176 i 2015 til 248 i år. Det er vi svært godt fornøyd med, selv om det ikke holdt til å få et tredje mandat i  kommunestyret. Vi manglet bare fem stemmer. Takk til alle som stemte på oss, og en ekstra takk til alle som sto på gjennom valgkampen og på forskjellige måter bidro til framgangen!
Les mer
 

Et sterkt og ekte engasjement for medmennesker og lokalsamfunn

 

Nord-Odal SV stiller et sterkt lag ved årets kommunevalg. Lista vår består av gode folk i et bredt aldersspenn og med en mangeartet yrkesmessig og livsmessig bakgrunn. Felles for oss alle er et oppriktig engasjement for medmennesker og lokalsamfunn, og vi står alle på et solid sosialistisk fundament. Vi brenner for mange forskjellige saker. Vi har hatt en sterk medlemvekst i det siste og har nå mange solide støttespillere i bygda. Her presenterer vi noen av listekandidatene og to av våre «menige» medlemmer.
  

Vegen vestover trenger oppgradering NÅ
Nord-Odal SV vil kjempe for midler til bedre vedlikehold og snarlig utbedring av de mest trafikkfarlige strekningene, slik at fylkesveg 181 – i vår tid – blir tryggere og mer komfortabel å kjøre.
Les mer
 
 

Heltidskultur i fokus på Speakers' Corner
Kantina på sjukehjemmet var som vanlig fullsatt da Fagforbundet Nord-Odal inviterte til Speakers' Corner for 12. året på rad. Alle Nord-Odals partier var invitert, men som vanlig var det bare Ap og SV som deltok. Både ordfører Lise for Ap og Gunnar for SV la stor vekt på heltidskultur i sine innlegg.
Les mer
 

SVs valgresultater fra 1975 til 2019
SV har vært representert i Nord-Odal kommunestyre i alle valgperioder fra partiet ble stiftet og fram til i dag. Det beste kommunevalget gjorde vi i 1991 da vi fikk 17 prosent av stemmene og fire representanter i kommunestyret.
Se valgstatistikken her
 

Vågemot og åpenhet mot tabuer og skam
– Vær medmenneske; by på deg sjøl og vis litt omsorg. Vær ekte, og våg å vise og formidle din egen smerte. Finn noen å rekke ut ei hånd til, sa Arild Hovden da han avsluttet temadagen «Og du som er så stor og sterk» i Milepelen nylig. Les mer
 

Nord-Odal SV og Fagforbundet med felles initiativ
For Nord-Odal SV vil kampen for en heltidskultur i kommunen være en sterkt prioritert oppgave i kommende valgperiode. I det nye kommunestyret vil vi ta initiativ til at det blir satt ned ei arbeidsgruppe med mandat å finne løsninger som sikrer at alle ansatte i helse- og omsorgsetaten som ønsker det får tilbud om heltidsstillinger, samtidig som bruken av midlertidige ansettelser holdes på et minimum. Hele, faste stillinger må være normen. Les mer
 

Optimistiske sosialister
– Det er gøy å være SVer for tida. Medlemstallet øker, og vi har aktive og flinke folk som er med k. Stemningen er god; dette lover godt for oss!

Dette sa Bjørnar Tollan Jordet, som er Innlandet SVs førstekandidat ved fylkestingvalget, på et godt besøkt «Sosialistisk vennetreff» i Austvatn i regi av Nord-Odal SV.
Les mer
 

Nord-Odal skal være et varmt og raust samfunn for alle
Vi må være ærlige og realistiske. Nord-Odal SV kan ikke gi konkrete løfter om saker som skal gjennomføres i kommende periode, men vi vil være tydelige på hvilke mål vi jobber mot. Vi ønsker å bidra på en positiv, seriøs og konstruktiv måte i lokalpolitikken.
Her kan du bla gjennom programmet
 

 

En storslagen begivenhet!
Bigdepride-arrangement i Sand 16. juni overgikk alle forventinger. Det ble en sterk manifestasjon av samhold og mangfold i bygda vår. Les mer
   


Ny barnehage i Mo er en framtidsrettet og god løsning
I et innlegg i Glåmdalens Min mening-Spalte 3. mai kommenterer Tor Ivar Bråten i KnApper den vedtatte barnehageutbyggingen i Mo. Han stiller blant Spørsmål om det er behov for 120 plasser, slik den nye barnehagen er dimensjonert for. Gruppelederne Lasse Juliusssen (Ap, Ragnhild Haagenrud Moen (Sp) og Gunnar Nygård (SV) i kommunestyret har i fellesskAp svart på innlegget.
Les mer
 

Ordfører med hjerte også for SV
– Jeg har også et hjerte for SV. Det er morsomt å følge partiet om dagen; det går en rød vind over landet, sa ordfører Lise Selnes da hun besøkte medlemsmøtet vårt i kommunestyresalen 7. mai.
Les mer
Rekordoppslutning på skoga!
Det var fullt hus og svært god stemning på Skogvang 1. mai. Mellom 90 og 100 personer, blant dem gledelig mange SVere, møtte fram for å feire dagen; det beste frammøtet på de 13 årene arrangementet har vært lagt til Skogvang.
Les mer
 

1. mai på Trautskogen
For 13. året på rad ønsker vi velkommen til arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og festdag på Trautskogen. Les mer

 

 

HVA ER VIKTIG FOR DEG?
Medlemmer, sympatisører og alle andre interesserte ønskes vel møtt til åpent møte i Korsholen grendehus i Bruvoll torsdag 7. mars klokka 18.30. Fram mot kommunevalget til høsten vil Nord-Odal SV gjerne bli utfordret på saker som lag og foreninger, næringsdrivende og øvrige innbyggere mener er viktige for at Nord-Odal skal være en god og attraktiv kommune for alle i årene som kommer. Vil gjerne høre dine Spørsmål og synSpunkter på temaer som DU mener er viktig for Nord-Odal! Vi Spanderer kaffe og en kakebit. I løpet av året har Sosialistisk Venstreparti hatt en sterk økning i medlemstallet. Det gjelder også Nord-Odal SV. Vi ønsker vår nye medlemmer Spesielt velkommen slik at vi kan bli bedre kjent med hverandre.
 

Optimisme og engasjement på årsmøtet 

 

Det var trangt rundt bordet da Nord-Odal SV avviklet årsmøtet i Norsk Folkehjelps møtelokale på Sand 7. februar. Frammøtet var rekordstort, og etter Karin Andersens innledende orientering om den aktuelle politiske situasjonen og tips om gode saker i valgkampen, ble det en god dialog rundt bordet med en rekke Spørsmål og kommentarer fra en engasjert forsamling.

Les mer
 

Årsmøte og nominasjonsmøte
Vi inviterer til årsmøte med påfølgende nominasjonsmøte i Norsk Folkehjelps lokaler på Sand torsdag 7. februar klokka 18.30. Karin Andersen kommer!

Les mer
 

De ga oss beskjed!
Midt i førjulsstria markerte Nord-Odal SV en aldri så liten start på kommunevalgkampen. I Austvatn vels kafélokale i den tidligere øssvassbutikken møtte vi inviterte representanter fra Mental Helse, Nord-Odal Hornmusikk og Nord-Odal ungdomsklubb. Vi fikk gode innSpill om saker som kan være viktige å ta med inn i neste kommunestyreperiode.
Les mer

Nytt fra kommunestyret
Som et tiltak mot barnefattigdom i Nord-Odal fikk SVs verbalforslag om å fjerne barnetrygden fra beregningsgrunnlaget for økonomisk sosialhjelp tilslutning fra både Ap og Sp. Forslaget ble dermed vedtatt av kommunestyret. I Nord-Odal gjelder dette familier med til sammen ca. 60 barn. Disse vil heller ikke dra nytte av den foreslåtte økningen i barnetrygden. 
I det samme kommunestyremøtet ble det vedtatt å bygge ny barnehage i Mo, og budsjett og økonomiplan ble vedtatt. Høyre stemte mot – uten å legge fram noe eget budsjettforslag.
Les mer på Gunnars hjemmeside 
 

Hva er viktig for deg?
Vi inviterer medlemmer, sympatisører og alle andre interesserte til åpent møte i grendekafeen i Austvatn mandag 3. desember klokka 18.30.
Les mer
 

Bjørnar og Mai på topp for Innlandet SV
Det ble et svært rolig og harmonisk nominasjonsmøte i Oppland og Hedmark SV på Biri lørdag. Delegasjonene fra begge sider av Mjøsa var godt forlikte og innstilt på samkjøring fram mot valget. Bjørnar Tollan Jordet (32) fra Tolga og Mai Bakken (56) fra Lom ble klAppet inn som henholdsvis 1. og 2. kandidat på lista.
Les mer
 

Kampen fortsetter!
– Vi i SV skal kjempe for Bruvoll fengsel og for en god kriminalomsorg i Norge.  Vi har lagt inn 100 millioner i vårt alternative statsbudsjett til kriminalomsorgen. Det gir rom for å opprettholde Bruvoll, sa Karin Andersen utenfor tinghuset på Hamar mandag kveld, da fengselsansatte i Hedmark demonstrerte mot regjeringens forslag om å legge ned Bruvoll fengsel.
Les mer
 

Bruvoll fengsel må bestå!
Sosialistisk venstreparti støtter de ansattes kamp for å bevare arbeidSplassene og ber Stortinget avvise regjeringens forslag om nedleggelse av Bruvoll fengsel.
Les mer

Solidaritet med det palestinske folk
– Solidaritetsarbeid er noe mer enn humanitær bistand; det handler om å stå sammen om en felles sak. Arbeider-bevegelsen har alltid hatt internasjonal solidaritet i fokus.
  Dette sa Stig Aasheim, som er regional Palestina-ambassadør for Fagforbundet i Hedmark på medlemsmøtet i Nord-Odal SV 16. august.
Les mer
 

PlastKommunestyret
vedtok oppfordring
fra Nord-Odal SV

«Kommunestyret oppfordrer kommunale enheter og virksomheter, butikker og øvrig næringsliv, frivillige lag og foreninger og ikke minst den enkelte innbygger i Nord-Odal til å være med på en miljødugnad for å redusere bruken av plast». Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i møtet 26. juni etter et forslag fra Nord-Odal SV. Les mer
 

Arve LindemarkSosial dumping,
plast og borgerlønn

Arve Lindemark fra Fellesforbundet orienterte om sosial dumping og andre aktuelle arbeidslivssaker på medlemsmøtet 19. juni. Vi tok også opp flere andre temaer, blant annet plastforurensning og borgerlønn.

Les mer
 

Gerd KristiansenGerd Kristiansen til Skogvang
Tidligere LO-leder, nå styreleder i Norsk Folkehjelp, Gerd Kristiansen blir hovedtaler på Skogvang 1. mai. Dagen starter klokka 10.00 ved kApellet på Trautskogen. Stig Aasheim holder tale og legger ned krans på Per Nylands grav. Deretter blir det tradisjonell 1. mai-frokost med påfølgende taler og andre innslag på Skogvang.

Les mer
 

Arild Hovden– Vi vil utfordres!
Fram mot kommunevalget neste år vil styret i Nord-Odal SV legge opp til en dialog  med innbyggerne. – Vi vil gjerne bli utfordret på saker som lag og foreninger, næringsdrivende og innbyggere enkeltvis mener er viktige for at Nord-Odal skal være en god og attraktiv kommune for alle i årene som kommer, sa styremedlem Arild Hovden på årsmøtet 8. februar.
Les mer fra årsmøtet her
 

Regjeringen må avskiltes; ikke lærerne
En rykende fersk undersøkelse som Utdanningsforbundet har gjennomført, og som refereres i Klassekampen 5. september, viser at over seksti prosent av lærerne som er Spurt sier de har mindre tid til oppfølging av elevene nå enn for tre år siden. Det er en svært bekymringsfull utvikling. Les mer
 

– Nå må vi mobilisere!
Karin Andersen holdt en sterk Appell på Fagforbundets tradisjonelle førvalgslunsj på Sand onsdag formiddag. I sitt innlegg kom hun blant annet inn på viktigheten av å styrke bemanningen i eldreomsorgen slik at de ansatte får bedre tid til å gjøre jobben sin. Les mer
 

Styrket kommuneøkonomi med SV
Vi håper at velgerne tenker over at med en fortsatt Høyre/FrP-regjering med Venstre som støtteSpiller øker risikoen for at vi om få år er innbyggere i Stor-Kongsvinger. SV vil sikre lokalstyret og styrke kommuneøkonomien. Les mer
 

HverdagSpolitiet forsvinner
Tillitsvalgt Ole Haraldseth i Politiets fellesforbund kommer i et innlegg på forbundets nettside politiforum.no med krass kritikk av den såkalte nærpolitiformen. – Innbyggerne i distriktene holdes for narr, skriver han. Som en av svært mange politifolk på grasrota utover landet ser han på nært hold de negative konsekvensene av den omfattende sentraliseringen som reformen fører med seg. Les mer
 

Karin er en stemme for et varmere samfunn
– I 16 år jobbet jeg sammen med Karin. Ingen jobbet så mye som henne; alltid klar for å ruske opp i urettferdighet; alltid klar for et rettferdig Norge og en verden som har plass til alle. En stemme til Karin og SV er en stemme for mindre forskjeller og et varmere samfunn, sier Karin Andersens mangeårige stortings- og partikollega Hallgeir Langeland.
 
Les mer om Karin her
 

FelleskAp, samhold
og vilje til ny kurs

– SV er rede til å ta ansvar. SV vil forandre Norge. Vi vil derfor bidra til å felle Høyre/FrP-regjeringen. Bare et rødgrønt flertall fører med sikkerhet til ny regjering, og et sterkt SV er nødvendig for å få et rødgrønt flertall, sa SVs fagligpolitiske leder Siv Karin Kjøllmoen på Trautskogen 1. mai. Dagen ble en sterk manifestasjon av arbeiderbevegelsens fellesskAp, samhold og vilje til å styre landet inn på en ny kurs etter valget.
Les mer
 

Tid for forandring i Norge
Gunnar Nygård har hatt gleden av å være delegat på SVs landsmøte. – Sammen med gode, kloke og samstemte partifrender fra hele landet har jeg deltatt på et Spennende og svært inSpirerende politisk verksted der vi har staket ut en ny politisk kurs for Norge etter valget til høsten, sier han. Les mer
 

Skarnes videregående får leve!
Takket være et stort lokalt og tverrpolitisk engasjement unngår Skarnes videregående skole nedleggelse.
Les mer i Glåmdalen 
 

Kampen fortsetter!
Kampen for å bevare Skarnes videregående skole fortsetter. Under tittelen «De stikker kjeppene i hjulene for oss» i Glåmdalen mandag 6. mars uttrykker administrerende direktør i MApei, Trond Hagerud, stor bekymring for konsekvensene ved en eventuell nedleggelse.
 

Helene BankNyttig temadag om privatisering og OPS
Per Norheim og Gunnar Nygård deltok på fagligpolitisk dag i regi av Fagforbundet Hedmark på Elverum lørdag 4. februar. Tema var privatisering, konkurranseutsetting og offentlig-privat samarbeid (OPS).
Les mer
 

Skarnes vgs må opprettholdes!
På årsmøtet nylig vedtok Nord-Odal SV en uttalelse som går mot fylkesrådets forslag om å legge ned Skarnes videregående skole. «Dersom fylkestinget i April vedtar nedleggelse, vil konsekvensene være svært dramatiske for odalskommunene. 83 arbeidSplasser går tApt, og Odalens ungdom får et betydelig svekket utdanningstilbud», heter det i uttalelsen, som også støttes av Sør-Odal SV.
Les mer
 

Optimisme og samstemmighet på nominasjonsmøtet i Hedmark SV
– SV har den beste medisinen mot det voksende ulikhetssamfunnet, sa Karin Andersen på nominasjonsmøtet til Hedmark SV på Rosenlund i Løten lørdag. Møtedeltakerne hadde en enkel oppgave. Til kraftig Applaus ble Karin Andersen valgt som toppkandidat for sjette gang. Bersvend Salbu ble klAppet inn på andreplass. Randi Evensen og Gunnar Nygård representerte Nord-Odal SV på møtet.
LES MER
 

Nordodølinga har talt: Kommunen består!
Folkeavstemningen om kommunesammenslåing ga et klinkende klart resultat. 78,54 prosent av de som stemte ville at Nord-Odal skal bestå som egen kommune.
LES MER


Stem for at Nord-Odal skal bestå som egen kommune!
Folkeavstemmingen 12. september blir avgjørende for Nord-Odal kommunes framtid. Skal vi fortsatt være en egen kommune, eller skal vi slås sammen med Sør-Odal? Vi oppfordrer alle innbyggere til å engasjere seg i dette viktige Spørsmålet og benytte stemmeretten. Nord-Odal SV – sammen med Nord-Odal Ap og Nord-Odal Sp – mener at det beste alternativet er å beholde dagens kommunegrenser.

KLIKK HER, så finner du mer informasjon om kommunereformen, våre argumenter samt praktiske opplysninger om folkeavstemmingen. 
 

Karin Andersen på Skogvang 1. mai 2016Solidaritetens dag på Trautskogen
For tiende året på rad var 1. mai-markeringen i Nord-Odal lagt til Trautskogen. Oppmøtet var godt, men ikke fullt så mange fant vegen til Skogvang som tidligere år. Les mer
  

Klart flertall for vindkraft
Med klart flertall, 19 mot 6 stemmer, sa kommunestyret tirsdag ja til E.ONs vindkraftprosjekt på Sognkjølen og Engerfjellet.

Les mer
 

Flertall for SVs kritikk av TISA
I kommunestyremøtet 17. desember la Nord-Odal SV fram en interpellasjon om TISA. Forslaget til uttalelse ble vedtatt med stort flertall; 21 mot 3.
 
Les mer i Glåmdalen
Les interpellasjonen
 

Vindkraftsaken kommer opp igjen
Etter årets siste kommunestyremøte er det klart at vindkraftsaken kommer opp til ny behandling i januar. Det ble gitt klarsignal for ombygging og utvidelse av Milepelen, og de folkevalgte ga også sin tilslutning til planene om et nytt bank- og bibliotekbygg. Det er også satt midler til kunstgrasbane i Dalen. Gledelig var det også at det var full enighet om å ta i to nye lærlinger i kommunen.
   Innen utgangen av juni skal det tas standpunkt til eventuell kommunesammenslåing, og dermed blir 2016 et Spennende og krevende år for såvel politikere som adminstrasjon og øvrige ansatte i kommunen.
Les mer

SV med dobbel styrke i kommunestyret

SV tok plass i salen med dobbelt så stor gruppe som i forrige periode da Nord-Odals nye kommunestyre konstituerte seg torsdag kveld. Gruppa består av Gunnar Nygård og Arild Hovden (bildet).
Les mer

SV satser på buss, bane og veg i Odalen
Den kommende fireårSperioden vil Sosialistisk Venstreparti, både på fylkeSplan og lokalt i odalskommunene, arbeide aktivt for å styrke kollektivtrafikken på veg og bane. Det er også et stort behov for å øke standarden på mange fylkesvegstrekninger. Samtidig ønsker vi økt satsing på gang- og sykkelveger, noe som er viktig for framkommelighet, trivsel, sikkerhet og folkehelse.
Les mer

En virkelighetsfjern kommunereform
Sør-Odal Aps Dag Amundsen utfordrer Nord-Odal SV i Glåmdalens meningsSpalter 26. august og ber oss redegjøre for vårt syn på kommunereformen og en eventuell framtidig Odal kommune.
Vi svarer her!
 

Med SV for et varmere samfunn

Ordet «kommune» betyr ganske enkelt «fellesskAp». Du og jeg og alle andre store og små innbyggere i Nord-Odal er del av dette fellesskApet. Nord-Odal SV arbeider for et raust, varmt og inkluderende lokalsamfunn der alle kan føle seg hjemme, og der alle er trygge nok til å yte noe for andre. Vi ønsker oss et mangfoldig fellesskAp med samhandling, positivitet og gode sosiale nettverk – uavhengig av alder, sosial bakgrunn, kjønn og etnisitet.
Les mer i programmet vårt!

Vi møter valgkampen med
optimisme og godt humør!
En stor delegasjon fra Nord-Odal SV deltok lørdag på Hedmark SVs valgkampmøte på Rosenlund Park i Løten. Stortingsrepresentant Karin Andersen og toppkandidat til fylkestingvalget, Bjørnar Tollan Jordet, holdt inSpirerende innledninger før det ble debatt og praktisk informasjon om opplegget for valgkampen.

Fra venstre: Gunhild Norheim, Bjørnar Tollan Jordet, Stig Gøran Skogvang, Gunnar Nygård, Karin Andersen, Atrild Hovden, Berit Andersen Skogvang og Per Norheim.

Stort oppmøte og god stemning
Det var så godt som fullt hus på Skogvang da 1. maikomiteen ønsket velkommen til feiring av arbeidernes internasjonale kampdag. Nord-Odal hornmusikk åpnet arrangementet, og deretter kunne de rundt 90 frammøtte nyte gratis frokost og de fikk høre tre engasjerte talere. Det var også underholdning ved Tre Skalder og allsang. Og ikke minst: det ble mange gode samtaler rundt bordene.
Les mer
 

Tre mot én
Det ble en interessant og saklig meningsutveksling med en god tone mellom debattantene da Nord-Odal bibliotek arrangerte debattmøte om kommunereformen. Bjarne Haug Thesen var den eneste i panelet som gikk inn for større enheter.
Les mer
 

Regjeringa skAper usikkerhet for arbeidSplassene på NIPRO

SV vil stoppe regjeringas forslag om at arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) skal overføres fra statlig nivå (NAV) til kommunene.

Les mer

Rolf Jørn KarlsenVi samles på Trautskogen 1. mai!
1. maikomiteen oppfordrer alle med tilhørighet på venstresida til å delta på årets 1.mai-markering! Vi står foran to viktige valg; kommunevalget til høsten og stortingsvalget om to år. Vi må engasjere oss og ta opp kampen mot høyrekreftene!

Vi følger tradisjonen og inviteter til stor og ikke minst hyggelig markering på Trautskogen. Dagens hovedtaler er distriktssekretær i Fellesforbundet, Rolf Jørn Karlsen (bildet). Les mer (oppdatert tekst!) |  Se plakat
 

Vi feiret 40-årsdagen
Nord-Odal SV markerte SVs 40-årsdag med et medlemsmøte i Frivilligsentralen i Mo mandag 16. mars. Blant de som var til stede var Gunhild og Per Norheim, som begge har vært med i partiet siden starten.
Karin Andersen ga oss ferske nyheter fra landsmøtet, og med utgangSpunkt i SVs alternative statsbudsjett fikk vi mange gode innSpill om kommunepolitikk og valgkamp. Blant de mange sakene hun tok opp var SVs forslag om en tillitsreform i offentlig sektor for... å styrke den enkelte ansattes innflytelse på bekostning av unødig byråkrati og målstyring.

– Kommunene fortjener en langt større del av samfunnets totalkake. En SV-kommune vil ha en langt bedre fordelingSprofil og være en god kommune å bo. SV er ganske enkelt best på kommuneøkonomi, sa hun.

Møtet ble avsluttet med rundstykker og kaffe, og en skål i alkoholfritt Sprudlevatn. Vi gleder oss til valgkampen!
 

Stig Gøran møtte Audun
Sju SV'ere fra Nord-Odal tok nylig turen over skogen for å høre partileder Audun Lysbakken holde foredrag på Eidsvoll SVs årsmøte. Det ble en inSpirerende og hyggelig kveld. Audun tok seg også tid til å slå av en prat med vår ungdomsrepresentant, Stig Gøran Skogvang (bildet).
 

Mange nye medlemmer
og optimisme på årsmøtet

Årsmøtet i Nord-Odal SV mener at testfokuset i skolen må dempes, og at lærerne må få større frihet til å bruke sitt faglige skjønn i klasserommet. På møtet ble det vedtatt flere politiske uttalelser.
    Det var svært godt frammøte, og gjenvalgt leder Gunnar Nygård sier at han ser fram mot kommunevalget med optimisme. – Vi har fått flere nye medlemmer den siste tida, og vi merker et større engasjement ute blant folk, sier han.
    Både Utdanningsforbundet og Fagforbundet var gjester under årsmøtet, og Gunnar håper på et godt samarbeid med fagbevegelsen i kampen mot de arbeidstakerfiendtlige forslagene fra regjeringa.
    Per Norheim var også optimist. Ved årsmøtets avslutning sa han: – Regjeringa gjør det lett for oss å drive valgkamp!
    Uttalelser  |  Styret 2015
 

Valglista er klar!
Gunnar Nygård topper Nord-Odal SVs liste til kommunevalget. Han er kumulert sammen med Randi Evensen på andre- og Arild Hovden på tredjeplass. På nominasjonsmøtet 10. februar ble nominasjonskomiteens forslag enstemmig godkjent uten endringer. Her er lista
  

Internasjonal solidaritet på Trautskogen
For åttende året på rad var 1. mai-feiringen i Nord-Odal lagt til Trautskogen. Tradisjonen tro startet dagen med tale og kransenedlegging ved Per Nylands bauta. Det ble ei stemningsfull og god stønn i det fine vårværet. Etterpå var nærmere 70 personer samlet på Skogvang. Etter en god frokost var det underholdning ved Tre Skalder, taler, allsang og ikke minst samhørighet og godt fellesskAp i salen. Før det offisielle arrangementet startet, var det også solidaritetsgudstjeneste i kApellet. Les mer
 

Sterk skepsis til kommunesammenslåing
Årsmøtet 10. februar 2014 ved tok enstemmig en uttalelse som uttrykker sterk skepsis til kommunesammenslåinger. «Kommunenes inntekter må bli langt mer forutsigbare, rettferdige og bedre tilpasset den enkelte kommunes situasjon», heter det i uttalelsen. På årsmøtet ble Gunnar Nygård gjenvalgt som leder med Heidi Vien som nestleder.
Les uttalelsen  |  Styret 2014
 

Møte om kommuneøkonomien
Under budsjettbehandlingen i kommunestyret fikk SV enstemmig støtte for følgende forslag: Med bakgrunn i dagens økonomiske situasjon i Nord-Odal – og store deler av kommune-Norge for øvrig – ber kommunestyret ordføreren innkalle til et møte med samtlige politiske partier for å drøfte mulighetene for et felles framstøt overfor Regjeringa og Stortinget. Les mer
 

Ja til bosetting av flyktninger
I kommunestyretmøtet 26. oktober sa Nord-Odal SV ja til bosetting av flyktninger. Les mer
 

Nei til vindkraft
Med 14 mot 11 stemmer sa kommunestyret nei til å anbefale konsesjon for E.ONs vindraftprosjekt på Songkjølen og Engerfjellet. Det var stor Spenning om utfallet helt avstemmingen. SVs Gunnar Nygård stemte sammen med tre av Aps representanter, Senterpartiet, Venstre, Høyre og FremskrittSpartiet mot konsesjon. De 11 som stemte for tilhørte Ap.
   Det har vært en vanskelig sak, også for Nord-Odal SV. På et medlemsmøte tidligere i høst var det det delte oppfatninger. Gunnar fikk fullmakt til å stå fritt og stemme etter sin egen overbevisning. Les mer


Møte om situasjonen i Israel og Palestina
Det vanskelige forholdet mellom Palestina og Israel er tema for et åpent møte som Norsk Folkehjelp Odal arrangerer tirsdag 21. mai.
Les mer

Står vi sammen,
vinner vi på ny!
– Dypest sett handler dette om veivalg: mellom de som fortsetter å tro på marked, privatisering og større forskjeller, og oss som vil styrke solidariteten, de like mulighetene og fellesskApet. Står vi sammen, vinner vi på ny, sa Lindis Thorkildsen ved 1. mai-markeringen på Skogvang.
For Lindis, som er mor til familie- og likestillingsminister Inga Marthe Thorkildsen, ble det en Spesiell dag. Les mer
 

Kristin besøkte Skarnes vgs
– Ungdommen er bedre i dag enn før, de er bedre venner med lærerne og er mer samfunnsbevisste, sa kunnskApsminister Kristin Halvorsen til elevene da hun fredag besøkte Skarnes videregående skole.
Les mer
 

Karin i Odalen
– Det ble en lærerik, interessant og huggal dag. Jeg fikk møte mange flinke og engasjerte mennesker som gir noe til andre, sa SVs stortingsrepresentant Karin Andersen etter at hun besøkte Odalen mandag 22. April.  Les mer

1. mai på Trautskogen
Lindis Thorkildsen blir SVs taler under 1.mai-arrangementet på Skogvang. Dagen starter med kransenedleggelse og tale av Stig Aasheim ved Per Nylands bauta ved kApellet klokka 10.00. Deretter blir det frokost på Skogvang med taler og underholdning klokka 11.00. Arbeiderpartiets taler er Anne Karin Torp Adolfsen, mens Elisabeth Vibe skal holde Appell på vegne av Norsk Folkehjelp. Tre Skalder står for underholdningen. Vi håper og tror på godt frammøte!  Se plakat
 

Informasjon og meningsutveksling om vindkraft
Vindkraftprosjektet i Nord-Odal sto i fokus på årsmøtet vårt. Etter at de ordinære årsmøtesakene var avviklet, hadde vi et åpent medlemsmøte om prosjektet i Nord-Odal. Innledere var Hjalmar Nergaard og Øivind Strand fra La skogen leve, og Thomas Cottis fra Norsk Klimanettverk. Det ble en nyttig og informativ gjennomgang av ulike sider ved så vel prosjektet lokalt som energi- og miljøsituasjonen i et mer nasjonalt og globalt perSpektiv.
 

Kulturskole for alle
SV i odalskommunene er glad for at vårt gode kulturskoletilbud blir ytterligere styrket etter at regjeringa gir alle unger fra 1. til 4. klasse en gratis kulturskoletime i uka. Les mer
 

Ny utvalgsstruktur
Kommunestyret vedtok før sommerferien ny utvalgsstruktur, «Utvalg for omsorg, oppvekst og kultur» ble delt opp i «Utvalg for oppvekst og kultur» og «Utvalg for helse og omsorg». I første kommunestyremøte etter ferien, 22. august, sto valg av medlemmer, ledere og nestledere på sakslista. Les mer  
 

Nord-Odal SV om vindkraft
Vindkraftsaken vil komme opp i full bredde når konsekvensutredningen foreligger, trolig mot slutten av 2012. Da vil Nord-Odal SV ta den foreslåtte utbyggingen opp til grundig behandling.
Les mer
 
 

1. mai på Skogvang 2012Fullt hus på Skogvang
Også i år var det fullt hus og god stemning under 1. mai-arrangementet på Trautskogen.

Årsmøtet
Hele styret ble gjenvalgt på årsmøtet som ble avholdt i Frivilligsentralens lokaler 23. januar. Ved innledningen av møtet ble mangeårig medlem og tillitsvalgt, Odd Rudshaug, som døde sist høst, minnet med ett minutts stillhet. Årsmøtet vedtok uttalelser om innbyggerrekruttering og omsetning av småbruk, lærlinger og kommunesammenslåing. 

Vi må slå ring om kulturskolen
Etter budsjettkuttene som er gjort i Sør-Odal, er Nord-Odal SV bekymret for driften av kulturskolen. Vi oppfordrer ordfører og administrasjon til snarest mulig å starte en dialog med Sør-Odal kommune for at vi skal kunne opprettholde en best mulig drift kulturskolen, som betyr så mye for svært mange unge i Odalen. Ikke minst er det viktig å beholde så lave egenandeler som mulig, slik at foreldrenes økonomi ikke skal bli en begrensende faktor for å være med. Kulturskolen er noe av det mest verdifulle vi har i Odalen!
 

Ingen skolesammenslåing
I kommunestyret 20. desember ble det klart flertall mot å slå sammen skolene i Mo. – SVs standpunkt er klart: Vi går mot å slå sammen skolene i Mo. Det vil være galt å forandre på en struktur som fungerer så godt. Verken pedagogisk eller økonomisk vil det være noe å tjene på en sammenslåing. Nå er det viktig at skolene; både ansatte, elever og foreldre får ro, sa Gunnar under debatten.
 

Én ny lærlingeplass i budsjettet
Etter forslag fra SV, Ap, Sp og Venstre vedtok kommunestyret 20. desember å opprette en ny lærlingeplass innen helse og omsorg på budsjettet for 2012. Budsjettet, som for øvrig ble vedtatt mot FrPs stemmer, er svært stramt og innebærer en økning av eiendomsskatten til 7 promille. Dermed slipper vi oppsigelser og drastiske reduksjoner i kommunens aktivitet. Med andre ord: Vi opprettholder et meget godt tjenestetilbud for innbyggerne i Nord-Odal.
Les Gunnars innlegg i budsjettdebatten
 

Valgresultatet
Vi må tross alt si oss fornøyd med valgresultatet i Nord-Odal. Som en av de få kommunene i landet hadde SV framgang, fra 4,4 til 5,1 prosent, og vi klarte å beholde vår ene kommunestyrerepresentant. Gunnar Nygård fikk flest personlige stemmer og «slengere» av alle. Takket være et listesamarbeid med Ap Sp og Venstre får Gunnar også plass i formannskApet. Randi Evensen er innvalgt i utvalg for næring, mens Finn Disenbroen er vararepresentant i utvalg for omsorg, oppvekst og kultur. Valgresultater 
 

Varme og virkelighet
Knut Hageberg og jeg har svært motstridende oppfatninger av virkeligheten. Etter hans innlegg i Min Mening torsdag, er det klart at vi også reagerer vidt forskjellig på varme. Et samfunn hvor SV har innflytelse vil ha en helt annerledes varme – for alle – enn et tilsvarende FrP-samfunn.

Fagforbundet i Nord-Odal ønsker seg en fortsatt rød kommune, og et fortsatt rødt Hedmark fylke. Torsdag markerte de dette med å sende opp røde ballonger over hele fylket.

Rødt står for varme. Nord-Odal SV står for røde verdier.

Gunnar
 

Fremmedfrykt før og nå
Da jeg var smågutt, satt jeg ikke sjelden med store ører for å høre de voksne kommentere samfunnsaktuelle begivenheter. Bifølk, nymotens stuttstakkede kvinnfolk og langhårete unggutter fikk gjerne sine pass påskrevet med en Språkbruk som vi langt på veg kjenner igjen i dagens hatske skremselSpropaganda mot et flerkulturelt Norge. Etter at en omstreifende bergenser ble arrestert for et lite tjuveri på Sand, trodde jeg at alle vestlendinger var kjeltringer. Les Gunnars kommentar
 

Skolene i Nord-Odal
Det er ingen god løsning, verken pedagogisk eller administrativt, å slå sammen Garvik skole og Nord-Odal ungdomsskole. Dagens skolestruktur i Nord-Odal må opprettholdes. Dette ga vi tydelig uttrykk for allerede i kommunestyrmøtet 25. mai. Les mer!
 

Kommunen som arbeidsgiver 
Nord-Odal SV har merket seg at FrP i Nord-Odal ønsker en lokal personal- og lønnSpolitikk og et lønnssystem hvor arbeidstagerne i større grad blir belønnet etter innsats og resultat. Dette er vi ikke enig i. Les mer!
 

Fornøyde ansatte gir en bedre eldreomsorg
Nord-Odal SV vil være en garantist for en god kommunal arbeidsgiverpolitikk. Det vil igjen sikre best mulig kvalitet på tjenestene til innbyggerne. Vi ønsker oss et nært samarbeid med fagbevegelsen for at alle kommunalt ansatte som ønsker det, skal få tilbud om heltidsstillinger. Les mer!
 

Felles uttalelse fra Ap, Sp, Venstre, Høyre og SV i Nord-Odal:
Et flerkulturelt Norge
 
Som førstekandidater på våre reSpektive partiers lister, vil vi i fellesskAp ta sterk avstand fra den fremmedfrykten som FremskrittSpartiets Knut Hageberg Sprer gjennom sine leserinnlegg i Glåmdalen. Hagebergs skremselSpropaganda bygger på myter, faktafeil og udokumentarbare påstander. Utfordringene som innvandringen fører med seg må løses, men vi må hele tiden se og ha reSpekt for enkeltmennesket. Vi lever i et flerkulturelt Norge, og i motsetning til Hageberg, FrP og deres premissleverandører, ønsker vi å fokusere på mulighetene og styrken dette gir samfunnet vårt.
 
Arild Tronsrud, Nord-Odal Høyre
Richard Adams, Nord-Odal Venstre
Mari-Ann Torkildsrud Skarnes, Nord-Odal Sp
Lise Selnes, Nord-Odal Ap
Gunnar Nygård, Nord-Odal SV
 

Heikki Holmås besøkte Nord-Odal
Lederen av kommunalkomiteen på Stortinget, SVs Hekki Holmås, besøkte nylig Nord-Odal. På et møte der ordfører Asgeir Østli, Aps ordfører-kandidat Lise Selnes og SVs Per Norheim og Gunnar Nygård var til stede, ble det utvekslet synSpunkter på ulike aktuelle saker. Våre lokale politikere tok opp den vanskelige kommuneøkonomien og nevnte Spesielt fordelingsnøkkelen for statlige overføringer som er særlig ugunstig for Nord-Odal.
 

Sats på lærlinger!
For at Norge skal få utdannet mennesker som skal ta vare på oss etter hvert som vi blir eldre og pleietrengende, er vi avhengig av at kommunene tar inn lærlinger. Flere ungdommer fra Nord-Odal er i gang med et fireårig utdanningsløp for å bli helsefagarbeider. Mange av disse vil trenge en toårig lærtid. Nord-Odal kommune har for tiden bare én lærlingeplass i dette faget. Nord-Odal SV vil gå inn for at antall plasser økes.
   Ved å satse på lærlinger, blir det lettere for kommunen å rekruttere kompetente fagarbeidere, og lokal ungdom får bedre muligheter til arbeid i bygda.
   SV vil reformere lærlingeordningen og går inn for lovfestet lærlingeplass i alle fag, både i offentlig og privat sektor. Samarbeidet mellom myndighetene, NHO og den enkelte bedrift må bli bedre, og oppfølgingen av den enkelte lærling styrkes.
 

Innsamling til Norsk Folkehjelps
hjelpearbeid i Somalia

I samarbeid med Norsk Folkehjelp vil Nord-Odal SV samle inn penger til den sultrammede befolkningen i Somalia. Vi har med oss innsamlingsbøsser på valgarrangementene. Det er også mulig å gi direkte via folkehjelpas nettside: http://www.norskfolkehjelp.no/
 

Dempet start på valgkampen
Etter de tragiske hendelsene 22. juli ble de seks politiske partiene i Nord-Odal enige om å markere valgkampstarten med en felles seremoni under Liv og Røre på Austvatn lørdag 13. august. Ordfører Asgeir Østli holdt en kort Appell og oppfordret bygdefolket til å forsvare demokratiet og bruke stemmeretten 12. september. Representantene for partiene delte deretter ut en løpeseddel med samme budskAp.

Fra markeringen på Austvatn. Fra venstre: Asgeir Østli, Arild Trionsrud (Høyre), Gunnar Nygård (SV), Lise Selnes (Ap), Anita Nicolaysen (FrP), Mari-Ann Skarnes (Sp) og Richard Adams (V). (Foto: Kai Yngve Vangen)

Valgprogrammet er klart
Nord-Odal SVs program for perioden 2011 til 2015 er nå ferdig. Det vil bli sendt ut til alle husstandene i Nord-Odal i god tid før valget

Lokale talere
på Skogvang 1. mai

Nord-Odals egne toppkandidater ved høstens kommunevalg, SVs Gunnar Nygård og Aps Lise Selnes, blir hovedtalere ved 1. mai-arrangementet på Trautskogen søndag. Det er femte gang markeringen legges til Skoga, og vi håper på like god oppslutning som de foregående årene. Bengt Ringvold holder talen ved Per Nylands bauta.
Se hele programmet her! 

 

 

Valglista er klar
Etter å ha sittet fem perioder i kommunestyret i Nord-Odal, ønsker Per Norheim å redusere sitt kommunalpolitiske engasjement. Etter eget ønske er han oppført på sisteplass på lista til kommunevalget. Ny listetopp blir Gunnar Nygård med Heidi Vien på andreplass. Se valglista
 

Gunnar Nygård gjenvalgt som leder
På årsmøtet 15. februar ble Gunnar Nygård gjenvalgt som leder. Også øvrige styremedlemmer på som var på valg fikk fornyet tillit. STYRET 2011

FLERE ARTIKLER

 
FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

NYTTIGE DOKUMENTER
OG LINKER

 
  
 
Nord-Odal SVs program 2019-2023
Nord-Odal SVs program 2015-2019
Nord-Odal SVs program 2011-2015
Nord-Odal SVs program 2008-2011