NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 02. 05. 2013 10:46


FORSIDE


SVs HOVEDSIDER

HEDMARK SV

SV-NYHETER

NY TID

BLI MEDLEM!

BESTILL INFORMASJON


NORD-ODAL
KOMMUNE


FRA NETTAVISENE


STYRET I
NORD-ODAL SVSEND E-POST TIL NORD-ODAL SV


SIST OPPDATERT:
02. 05. 2013 10:46

WEBMASTER:
GUNNAR NYGÅRD

Står vi sammen, vinner vi på ny!
«Jentenes dag» på Skogvang: Fra venstre Lindis Thorkildsen, Elisabeth Voibe og Anne Karin Torp Adolfsen. De fikk alle Hans Ludvig Fredheims dikt «Stønna» som takk.
 
Lindis Thorkildsen var SVs taler ved 1. mai-markeringen på Skogvang. For Lindis, som er mor til familie- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen, ble det en spesiell dag.

Hun innledet talen sin slik: Det er en stor glede for meg å komme hit til Trautskogen, eller Trøftskogen som det het i min morfars tid. Han kom herfra og døde året etter krigen da mamma var 10 år. Selv må jeg med skam innrømme at jeg faktisk ikke har vært her før. Det er veldig vakkert her, og godt å kjenne på at jeg har røtter fra dette fine stedet.

Morfar til Lindis, Johan, var bror til Per Nyland. Tradisjonen tro startet dagen med kransenedleggelse og tale ved Pers bauta ved kapellet. Her var det Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret, Stig Aasheim, som holdt talen (bildet).

God oppslutning
Som vanlig var det godt besøk under frokosten og påfølgende taler på Skogvang. Omkring 80 personer var til stede. Samtlige talere, samt konferansier (ordfører Lise Selnes) var kvinner. Dagen ble derfor også et sterkt og flott apropos til 100-årsjubileet for den kvinnelige stemmeretten.

Arbeiderpartiets taler var fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen, mens Elisabeth Vibe holdt appell på vegne av Norsk Folkehjelp. Hun høstet stående, taktfast applaus for sin tale, som faktisk var hennes debut ved en talerstol.

Valget er et veivalg
Felles for alle talerne var bekymringen for utfallet av høstens valg. Venstresidas verdigrunnlag og solidaritet ble satt opp mot Høyres og FrPs markedsstyrte politikk.

– Dypest sett handler dette om veivalg: mellom de som fortsetter å tro på marked, privatisering og større forskjeller, og oss som vil styrke solidariteten, de like mulighetene og fellesskapet. Står vi sammen, vinner vi på ny, sa Lindis.

Som vanlig bidro Nord-Odal Hornmusikk med musikalske innslag både ved kapellet og ved Skogvang, og Tre Skalder sto for underholdningen fra scena.