NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 23. 02. 2014 14:27

Ja til bosetting av flyktninger


Gunnar Nygårds innlegg i kommunestyremøtet 26. oktober:


SV støtter innstillingen. Dette er det minste vi kan gjøre, vi burde tatt i mot flere. Vi må se saken i forbindelse med boligsosial handlingsplan og prøve å øke bosettingen etter hvert. Et viktig punkt er at bosettingen skjer sentralt; i nærhet til offentlige kommunikasjoner.

Dessverre følger ikke staten opp, verken med tilstrekkelige økonomiske ressurser eller gode nok integreringsopplegg. Ikke minst burde staten sikre fullfinansiering av boliger i kommunene.

Det er grunn ettertanke: Når vi rike nordmenn valfarter til syden for å eta, drekke og feste; møter vi verdens harde realiteter, bokstavelig talt i Middelhavet – folk rømmer fra en virkelighet vi ikke kan tenke oss. I Syria begynner folk nå å slakte hunder og katter for å gi ungene noe å spise. Er det noe rart at de flykter? Europa møter dem med piggtråd, murer og stengte grenser. Dette er vår tids aller største sosiale utfordring; det angår oss alle.

Vi må jobbe med oss sjøl, mot fremmedfrykt og fordommer, som vi dessverre mye finner av i Norge, også i Odalen.

Tusenvis av flyktninger og asylsøkere som har fått oppholdstillatelse i Norge venter på en bostedskommune. Dette burde være en nasjonal dugnad basert på solidaritet og medmennskelighet. Norge burde se flyktninger og asylsøkere som positive ressurser.

Til slutt: Se til Vinje i Telemark. Kommunen har 3500 innbyggere, og det har tatt i mot 70-80 somaliere de siste åra, med svært gode erfaringer.

Vedtak (mot FrPs stemmer):
Nord-Odal kommunen skal i 2014 bosette 4 personer. I 2015 og 2016 skal det bosettes 2 personer per år. Familiegjenforeninger kommer i tillegg. Kommunestyret vil gjennom arbeidet med boligsosialhandlingsplan ha en ambisjon om å gjøre oss i stand til å øke bosettingen etter perioden 2014 — 2016.