NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 03. 05. 2014 13:48

Internasjonal solidaritet
på Trautskogen

For åttende året på rad var 1. mai-feiringen i Nord-Odal lagt til Trautskogen. Tradisjonen tro startet dagen med tale og kransenedlegging ved Per Nylands bauta. Det ble ei stemningsfull og god stønn i det fine vårværet. Etterpå var nærmere 70 personer samlet på Skogvang. Etter en god frokost var det underholdning ved Tre Skalder, taler, allsang og ikke minst samhørighet og godt fellesskap i salen. Før det offisielle arrangementet startet, var det også solidaritetsgudstjeneste i kapellet.
Dagens hovedtaler, Finn-Erik Thoresen, flankert av appellantene Hilde Mari Bjørke og Bjørn Peter Sandmo.

Hovedtaler på Skogvang var styreleder i Norsk Folkehjelp, Finn-Erik Thoresen (bildet). Han holdt en engasjerende tale der han trakk en rød tråd fra den aller første Arbeidets dag i 1890, via etableringen av Norsk Folkehjelp (NF) i 1939 og fram til dagens situasjon både internasjonalt og nasjonalt.

– Vi har en arv vi skal føre videre. Utgangspunktet for solidaritetsarbeidet har hele tiden vært omfordeling fra de rike til de som ikke har noe. Vi har ressurser nok. Verden er ikke fattig; det vi mangler er sosial rettferdighet, sa han.

Ikke kommunesammenslåing med tvang
Finn-Erik kom også inn på situasjonen i Norge etter regjeringsskiftet. Han var redd for at ulikhetene i samfunnet vil øke, og han understreket spesielt fagbevegelsens rolle og betydningen av å ta et helhetlig samfunnsansvar. Han var klinkende klar i sitt syn på den foreslåtte kommunereformen: – Vi kan ikke godta kommunesammenslåing med tvang, sa han.

– Vi er avhengig av å ha regjeringen med oss, ikke mot oss, og vi må bekjempe reaksjonært tankegods. Jeg er redd for økende rasisme i Norge. Vi kan ikke ha det slik at noen mennesker er mer verdt enn andre, fortsatte han.

Solidaritetsarbeid nytter!
Folkehjelplederen var innom flere av de 37 internasjonale konfliktområdene der organisasjonen er engasjert. Han nevnte spesielt palestinernes vanskelige situasjon under israelsk okkupasjon, kampen for kvinners demokratiske rettigheter i mange land samt kampen mot sult, landminer, klasevåpen og atomvåpen.

– Det er ingen tvil; solidaritetsarbeid nytter, var Finn-Eriks konklusjon.

Lederen i Norsk Folkehjelp Odal, Per Norheim, kunne glede seg over at mange tilhørere spontant meldte seg som medlemmer etter talen. Ved innsamlingen til NF kom det inn 2353 kroner.

Sterk av appell fra Hilde Mari og SU
– Dette er en skam for et sivilisert samfunn, sa Hilde Mari Bjørke fra sentralstyret i Sosialistisk ungdom i sin sterke appell på Skogvang 1. mai. Hun kommenterte situasjonen på arbeidsmarkedet i Norge, med økende sosial dumping og stort behov for fagarbeidere i en rekke bransjer samtidig som det er mangel på lærlingeplasser og mange ungdommer faller ut av videregående.

– Norge står i en særstilling i Europa takket være at vi har prioritert fellesskapsløsninger framfor skattekutt for de rikeste. Arbeidsfolks rettigheter er ikke til salgs, og vi må ha respekt for yrkesfagene. Vi har mange kamper å kjempe, sa Hilde Mari og viste til ungdomsledigheten i EU. I Hellas er nå over 60% av ungdommene uten arbeid.

Hilde Mari, som kommer fra Løten, oppfordret også til økt satsing på klimavennlige, «grønne» arbeidsplasser, noe som ikke minst passer godt i Hedmark.

Debatten om legers reservasjonsrett karakteriserte hun slik:  – Vi kan ikke la politisk spill gå foran kvinners rettigheter!

Takket arbeiderbevegelsen
Bjørn Peter Sandmo, som er organisatorisk nestleder i Hedmark AUF, holdt dagens andre appell. Han tok utgangspunkt i årets hovedparole: «Frihet i fellesskap» og trakk spesielt fram Nelson Mandelas holdninger.

– Det er viktig å vise internasjonal solidaritet og støtte, sa Bjørn Peter og brukte forholdene i Palestina og Vest-Sahara som eksempler.

– Jeg vil takke alle i arbeiderbevegelsen som har hjulpet meg fram. Jeg er stolt av å delta på 1. mai, avsluttet han.

Solidaritet må begynne i nærmiljøet
Talen ved bautaen ble holdt av Njål Føsker. – All solidaritet må begynne med oss sjøl, i vårt eget nærmiljø, sa han og viste til Per Nylands innsats for å hjelpe russiske krigsfanger til å flykte. For dette ble Per arrestert og sendt til en konsentrasjonsleir i Tyskland. Han døde på veg hjem til Norge i april 1945.

Njål kom inn på Norsk Folkehjelps motto «Folk forandrer verden» og betydningen av å stå sammen i kampen for en mer rettferdig verden. Han advarte også mot utviklingen i Norge.

– Vi skimter konturene av et nytt klassesamfunn; et ego-Norge hvor kampen mot formuesbeskatning og kampen for proffboksing og salg av fellesskapets eiendom blir det som overdøver oss som er opptatt av andre – og langt viktigere ting, sa Njål blant annet.

Solidaritetsgudstjeneste
Arrangementet var som vanlig et samarbeid mellom Fagforbundet i Nord-Odal, LO, Nord-Odal Arbeiderparti og Nord-Odal SV. Nord-Odal Hornmusikk spilte både ved bauten og utenfor Skogvang. I tillegg til aktivitene på Trautskogen la representanter for 1. maikomiteen ned blomster på Skog-og Land-minnesmerket i Mo samt på krigsbautaen og 22. juli-minnesmerket i Sand (bildet).

Utenom det «offisielle» programmet hadde Thomas Prest invitert til solidaritetsgudstjeneste i kapellet. Les mer!