NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 04. 2015 14:25

Rolf Jørn Karlsen er hovedtaler på Skogvang

Rolf Jørn Karlsen er hovedtaler på Skogvang 1. mai.1. maikomiteen oppfordrer alle med tilhørighet på venstresida til å delta på årets 1.mai-markering! Vi står foran to viktige valg; kommunevalget til høsten og stortingsvalget om to år. Vi må engasjere oss og ta opp kampen mot høyrekreftene!

PROGRAMMET FOR DAGEN:
Vi starter med kransenedleggelse på Per Nylands bauta klokka 10.00. Bjørn Otto Ødegård holder tale og Nord-Odal hornmusikk spiller. Klokka 11.00 fortsetter vi på Skogvang med tradisjonell frokost. Det blir taler ved Rolf Jørn Karlsen (bildet), distriktssekretær i Fellesforbundet, Lise Selnes, ordførerkandidat for Nord-Odal Ap og Gunnar Nygård, ordførerkandidat for Nord-Odal SV. Tre Skalder underholder, og det blir loddsalg og innsamling til Norsk Folkehjelps aksjon «Folk forandrer verden». Husk å ta med kontanter!

Utenom det offisielle programmet inviterer Den norske kirkes menigheter i Nord-Odal til solidaritetsgudstjeneste i Trautskogen kapell klokka 09.00.

– Kirkens mester har oppfordret oss til å ta vare på, og løfte de av våre medmennesker som på forskjellig vis holdes nede, og 1. mai er slik sett en selvsagt gudstjenestedag for vår kirke, sier Thomas prest. Han spør videre: Er det forskjell på kirkas budskap om nestekjærlighet og fagrørslas parole om solidaritet? Takkofferet går til Norsk Folkehjelp, og gudstjenesten vil være avsluttet i god tid til 1.maikomiteens program begynner.

Når vi er ferdige på Skogvang, drar vi til Mo der Rolf Jørn legger ned blomster ved minnesteinen for Nord-Odal skog- og landarbeiderforening.

Foreningen ble stiftet 11. mars 1928 med Markus Bergersen som leder. Øvrige medlemmer av det første styret var Jørgen Skogholt, Ole Høiby, Per Nyland, Sigurd Nerhagen, Knut Kristoffersen, Erik Rovelstad, Erik Klengerud, Markus Hesbråten, Albert Vandevjen og Finn Krattebøl.

Foreningen ble med i Norsk skog- og landarbeiderforbund, som i 1988 ble tatt inn i Fellesforbundet. Rolf Jørn har sjøl bakgrunn som s
kogsarbeider, og han har hatt sammenhengende tillitsverv i Skog- og Landarbeiderforbundet og Fellesforbundet i 37 år, det samme i SV.

Nord-Odal SV, Nord-Odal Ap, Fagforbundet Nord-Odal og LO er arrangører.