NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 02. 05. 2015 00:06

Rolf Jørn Karlsen la ned krans ved minnesmerket for Nord-Odal Skog- og Landarbeiderforening. Bjørn Peter Sandmo (t.v.) og Lasse Weckhorst dannet flaggborg. (Foto: Gunnar Nygård)
Stor oppslutning og god stemning

Det var så godt som fullt hus på Skogvang da 1. maikomiteen ønsket velkommen til feiring av arbeidernes internasjonale kampdag.

Nord-Odal hornmusikk åpnet arrangementet, og deretter kunne de rundt 90 frammøtte nyte gratis frokost. De fikk høre tre engasjerte talere, og det var også underholdning ved Tre Skalder og allsang. Og ikke minst: det ble mange gode samtaler rundt bordene.

Tradisjonen tro ble dagen ble innledet ved Per Nylands bauta ved kapellet. Bjørn Otto Ødegård la ned krans og holdt tale på vegne av Fagforbundet.

På Skogvang var distriktssekretær i Fellesforbundet, Rolf Jørn Karlsen, hovedtaler. Både han og de lokale talerne, Lise Selnes fra Ap og Gunnar Nygård fra SV, kom med krass kritikk av den blåblå regjeringa. De manet til mobilisering på venstresida, både i høstens kommunevalg og ikke minst ved stortingsvalget om to år.

– Når vi tenker oss tilbake; kan noen av dere huske ett eneste tidspunkt i historien der ikke høyrekreftene mente at utjevningen var gått for langt? Kan noen huske en eneste fordelingspolitisk reform som er kommet til etter initiativ fra høyresiden, sa Rolf Jørn blant annet.

Lise var tindrende klar: – Med et hjerte som banker for vår kommune er jeg beredt til å farge Nord-Odal rødt nok en gang. I dag er det 135 dager til valget og min beskjed til dere er: Jeg er klar!

– Vi på venstresida, den rette sida, må få verdiene og ideologien vi bygger på mer fram i lyset. Vi må vise hva som er bra med vår virkelighetsoppfatning, våre verdier og våre mål for fellesskapet. Vi må være ombud for de i samfunnet som sliter mest, sa Gunnar.

Alle tre understreket betydningen av å vise internasjonal solidaritet. De manet blant annet til langt større raushet i flyktningepolitikken, og de krevde at Norge snarest må godkjenne Palestina som sjølstendig stat.

Etter at arrangementet på Skogvang var avsluttet, la Rolf Jørn ned krans og holdt en tale ved minnesmerket for Nord-Odal Skog og Landarbeiderforening i Mo. Foreningen ble stiftet i 1928 med Markus Bergersen som leder.

Rolf Jørn, som sjøl har bakgrunn som skogarbeider og som kan se tilbake på mange år som tillitsvalgt i Skog- og Land og senere Fellesforbundet, trakk paralleller mellom utfordringene arbeiderbevegelsen står overfor i dag og de konfliktene som preget arbeidslivet for snart 90 år siden.

Etter å ha gitt et sammendrag av fløterkonflikten i Juråa og Grytåa i tida før foreningen ble stiftet, avsluttet Rolf Jørn appellen slik: – Det er en stor ære for meg å kunne hedre disse sliterne i dette distriktet med Markus Bergersen i spissen. De var foregangsmenn i sin tid.

Nord-Odal SV, Nord-Odal Ap, Fagforbundet Nord-Odal og LO var arrangører.

Rolf Jørn Karlsen, Lise Selnes og Gunnar Nygård var talere på Skogvang. (Foto: Stig Gøran Skogvang).
Bjørn Otto Ødegård holdt tale og la ned krans ved Per Nylands bauta. (Foto: Gunnar Nygård)

Les talene her:

Bjørn Otto Ødegård
Rolf Jørn Karlsen på Skogvang
Rolf Jørn Karlsen ved skogsarbeiderbautaen
Lise Selnes
Gunnar Nygård