NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 29. 04. 2015 22:14

Fra paneldebatten på biblioteket: f.v. Asgeir Østli, Lise Selnes, debattleder Kari Gjerstadberget, Mona Vangen og Bjarne Haug Thesen. 
 

Saklig meningsutveksling om kommunereformen

Det ble en interessant og saklig meningsutveksling med en god tone mellom debattantene da Nord-Odal bibliotek arrangerte debattmøte om kommunereformen.

Av Gunnar Nygård

Nord-Odal SV var ikke representert i panelet, men både Asgeir Østli, Lise Selnes og Mona Vangen hadde synspunkter som langt på veg faller sammen med våre, jfr. vårt vedtak på årsmøtet i 2014.

Bjarne: JA!
Bjarne var den eneste i panelet som var tilhenger av større enheter.

– Nord-Odal må slå seg sammen med andre for å kunne gi et godt tjenestetilbud til innbyggere og næringsliv, og ikke minst for å være en god kommune å jobbe i, sa han og svart et kontant ja på møteleder Kari Gjerstadbergets konkrete spørsmål om han mente sammenslåing var rette vegen å gå. Bjarne så én odalskommune som det beste alternativet.

– Det vil være helt udramatisk, sa han.

Asgeir: NEI!
Like kontant var Asgeir med sitt nei på Karis spørsmål. Han argumentere blant annet med sentraliseringen og kravet om effektivisering som vil komme med større kommuner. Han mente også at det er bare tull å lansere dette som en reform som fremmer lokaldemokratiet. – Jeg er også redd for at reformen legger til rette for økt privatisering, sa han.

Lise: NEI
Ordfører Lise var like klar motstander av reformen. – Jeg er skeptisk til å endre noe som fungerer og sier nei til sammenslåing. Prosessen er rotete og går for fort; vi vet ennå ikke hvilke oppgave kommunene skal få i framtida, sa hun. Lise var også redd for økt sentralisering og at grasrotengasjementet og innbyggernes muligheter til å påvirke politikerne ville bli sterkt redusert i en større kommune. Hun understreket at en folkeavstemming må bli avgjørende for Nord-Odal kommunes endelige standpunkt.

Hun avsluttet med å sitere en ikke navngitt ordførerkollega: – Det blir ikke mer liv om du putter to lik i ei kiste!

Mona: TJA!
Mona, som er leder i Fagforbundet Nord-Odal, var noe mer forsiktig.

– Jeg sier foreløpig «tja». Vi må avvente utredningene før vi tar et endelig standpunkt. Men jeg er langt fra sikker på at det vil lønne seg å slå seg sammen. Det er ikke vanskelig å få kompetente søkere til stillinger i dag, og det er svært liten gjennomtrekk. Jeg vil også legge vekt på nærheten til de folkevalgte. Jeg er redd for sentralisering og at vi kan miste mye av det gode vi har bygd opp, sa hun.

Hilsen fra fylkesmannen
Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark, Marit Gilleberg, åpnet møtet og hilste fra fylkesmann Sigbjørn Johnsen med en oppfordring til nordodølingene om starte debatten og finne fordeler og ulemper ved en eventuell kommunesammenslåing.

Det er fylkesmannen, som er statens representant i Hedmark, som styrer prosessen. Etter planen skal han legge fram sin innstilling om ny kommunestruktur høsten 2016. Innstillingen skal være basert på vedtak i de enkelte kommunene.

Før møtet antydet Bjarne at debatten kanskje kunne avgjøres med revkrok. Det ble heldigvis ikke nødvendig.

Tomme stoler
Dessverre var det mange tomme stoler i biblioteket. Det å håpe at engasjementet blant nordodølingene blir større ettert hvert. Reformsaken er en av de aller mest viktige sakene å ta stilling til på svært mange år. Avgjørelsen vil få konsekvenser for mange generasjoner framover.

Likevel ga debatten mersmak, og vi håper at det blir flere muligheter til å debattere ikke bare kommunestruktur, men også andre aktuelle temaer i biblioteket, som etter den nye formpålsparagrafen skal være «en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.»