NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 01. 10. 2015 21:35

Dobbel SV-styrke i kommunestyret

SV tok plass i salen med dobbelt så stor gruppe som i forrige periode da Nord-Odals nye kommunestyre konstituerte seg torsdag kveld. Gruppa består av Gunnar Nygård og Arild Hovden (bildet).

Gunnar ble også valgt inn i formannskapet med Arild som varamann. Ellers består formannskapet av Lise Selnes, Lasse Weckhorst, Elin Køien Hansen og Marius Skogstad fra Ap, Inge Hvidsten fra Sp og Finn Egil Sandmo fra Høyre.

Stor applaus for Lise
Ikke uventet ble Lise Selnes enstemmig – og med stor applaus – gjenvalgt som ordfører. Lasse Weckhorst ble også enstemmig valgt som varaordfører, også han fikk applaus. Han avløser dermed Lasse Juliussen som blir gruppeleder for Ap i kommunestyret.

Representanter til de tre store fagutvalgene ble også valgt. Partiene la fram sine respektive listeforslag, og som et resultat av god samarbeidsånd mellom gruppene ble samtlige kandidater valgt inn.

Takk til AP
Både SV, Sp og Høyre takket for Ap for stor generøsitet og samarbeidsvilje, noe som sikret de tre partiene to representanter i ett utvalg hver. SV fikk i tillegg til plass i formannskapet også plass i alle utvalgene.

Oppvekst og kultur
Utvalg for oppvekst og kultur består nå av Lasse Juliussen (leder) og Gunnar Nygård (nestleder), samt øvrige medlemmer: Gunhild Norheim (SV), Ingrid Føsker, Jan Benny Nyborg, Vigdis Høiby og Torill Haug Øiongen (Ap), Ragnhild Haagenrud Moen (Sp) og Tor Kjøstel Lie (H). SVs varamedlemmer er Stian Sannerud, Dag Øystein Alfheim, og Siv Østmodalen Rudshaug.

Eiendom og samfunn
I utvalg for eiendom og samfunn er Randi Evensen SVs representant. Her er Lasse Weckhorst leder og Elin Køien Hansen nestleder. Øvrige medlemmer: Yngve Øhrbom, Evy Østli og Håkon Lishaugen (Ap), Anne Marie Flo Hvidsten og Inger Anne Østmodalen (Sp) og Erik Ruud (H). SVs varamedlemmer: Frank Melby, Kai Magne Rudshaug og Berit Andersen Skogvang.

Helse og omsorg
Tore Ødegård fra Ap er leder i utvalg for helse og omsorg med Eli Skoland (H) som nestleder. Arild Hovden ble valgt inn som SVs representant. Øvrige medlemmer er Lene Berge Stensby, Morten Raaden, Ingunn Weckhorst og Jørn Haagenrud (Ap), Per Thomas Nyhuus (H) og Jorunn Haagenrud (Sp). SVs varamedlemmer: Rannveig Ellefsen Nygård, Helene Dorothea Berntsen, Kai Yngve Vangen.

Kontrollutvalg
Ole Theodor Holth, Sp, ble gjenvalgt som leder av kontrollutvalget (personlig vara: Kine Skolbekken, Ap). Ny nestleder ble Bjørn Peter Sandmo, AP (vara: Per Norheim, SV). Tredje medlem i utvalget ble Vigdis Olausssen Mellem, H (vara: Jens Petter Aalborg, H).