NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 25. 05. 2016 22:40 | TIL HOVEDSIDEN

Solidaritetens dag på Trautskogen

For tiende året på rad var 1. mai-markeringen i Nord-Odal lagt til Trautskogen. Oppmøtet var godt, men ikke fullt så mange fant vegen til Skogvang som tidligere år.

Noe av årsaken var kanskje det dårlige været i morgentimene, men akkurat da høytideligheten ved Per Nylands bauta skulle starte, stakk sola gjennom skydekket.

Tradisjonen tro var tale og bekransning av bauten første post på programmet. Det var Gunnar Nygård som sto for dette. Les talen hans her

Før vi flyttet innendørs på Skogvang, skapte Nord-Odal Hornmusikk god stemning, blant annet med en flott versjon av Internasjonalen.

Som vanlig hadde vi hentet hovedtalere fra øverste hylle: Folldølen Thomas Breen fra Ap og vår egen Karin Andersen.

Thomas, som nå er fylkesråd og tidligere satt på Stortinget, tok sterk avstand fra høgrepopulismen, både i Norge og Europa.

– Det er et kaldt gufs fra fortida. Regjeringa gir fremmedfrukten næring, sa han og siterte Arnulf Øverlands kjente dikt «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Han kritiserte regjeringas håndtering av den økende arbeidsledigheten: – Noens krise er også min krise fordi vi lever i et fellesskap, sa han og understreket betydningen av en sterk fagbevegelse.

Thomas tok også til orde for å bygge opp en bioøkonomi-strategi for innlandet.

Karin var også sterkt opptatt av den rådende innvandringspolitikken i Norge.

– Jeg vært i Libanon og sett hvordan millioner av flyktinger lever i kummerlige leire der, uten muligheter til skolegang for ungene, og med lite mat. Jeg vet hva jeg ville gjort hvis mine barn og barnebarn levde under slike forhold. Jeg ville reist, sa hun og oppfordret oss til å ta godt i mot de som kommer til oss og bidra til at de kan bli glade i sitt nye land.

Om innstrammingen i retten til familiegjenforening sa hun: – Det er en menneskerett å være sammen som familie. Nå må hele arbeiderbevegelsen si fra!

Hun var krystallklar i sin kritikk av velferdsprofitører, privatiseringsfantaster og skatteparadiser. – Vi har ikke råd til å fø på slike gjøkunger. De truer demokratiet og de truer velferden. De spekulerer bort tryggheten vår.

I det internasjonale så hun tross alt positive trekk i form av venstrebevegelsene Podemos i Spania og Syriza i Hellas i tillegg til Bernie Sanders i USA og Jeremy Corbyn i England.

Karin advarte mot risikoen for et nytt lausarbeidersamfunn med stadig mer bruk av deltidsstillinger, sosial dumping med mer eller mindre løse avtaler om arbeid nærmest fra dag til dag. Som forbrukere må vi være observante; når vi tilbys billige klær, andre varer og tjenester er det ofte på grunn av svart arbeid eller underbetalte arbeidere i produksjonslandene. Hun var sterkt kritisk til de nye frihandelsavtalene TTIP og TISA som det nå forhandles om.

– De vil gi oss bindinger til høyrepolitikk for evig og alltid, sa hun.

Om kommunesammenslåing sa Karin: –  Regjeringa liker alt som er stort og vil ha bort det som er smått. De vil ta fra de minste og gi til de store, rike kommunene. Tvangsammenslåing er å øve vold på demokrati og lokal organisering. Vi bygger ikke gode lokalsamfunn på den måten.

– Vi må hver dag passe på og kjempe for en god fordelingspolitikk, likestilling, retten til hele stillinger og at kvinnfok skal ha et arbeid og ei lønn til å leve av. Det er arbeiderbevegelsen som har gjort Norge til et rikt og trygt land å bo i. Takket være en solidarisk skattepolitikk har vi i mange tiår sluppet å måtte stå med lua i hånda for å få det vi har krav på. Men vi må hele tida være en motkraft mot høgrekreftene, nåde nasjonalt og internasjonalt, sa Karin.

Ap-leder Lasse Weckhorst takket begge talerne og overrakte dem hætakuler fra NOAO på Sand.

Tre Skalder hadde for første gang på ti år meldt forfall, og deres sted ble underholdningen fra scena på Skogvang besørget av dikteren og visesangeren Tor Karseth. Han bidro med både velkjente og nyere sanger som tilpasset dagens øvrige innhold.

Utlodningen til inntekt for Norsk Folkehjelps internasjonale solidaritetsarbeid innbrakte vel 1400 kroner.

Nord-Odal SV takker våre gode venner og kamerater i Fagforbundet Nord-Odal, Nord-Odal Ap, og Norsk Folkehjelp Odal for nok en fin solidaritetsdag under de røde faner!