NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 06. 12. 2016 16:09 | TIL HOVEDSIDEN

Nord-Odal består som egen kommune

Folkeavstemningen om kommunesammenslåing ga et klinkende klart resultat. 78,54 prosent av de som stemte ville at Nord-Odal skal bestå som egen kommune.

I kommunestyret 20. september ble det gjort følgende vedtak: «Resultatet av folkeavstemmingen tas til etterretning. Kommunestyret vedtar at Nord-Odal kommune skal bestå som egen kommune. ”Felles plattform for utvikling av ny Odalskommune” utgår. Det er viktig for Nord-Odal kommune å fortsette og videreutvikle samarbeidet vi har med Sør-Odal kommune». Forslaget ble fremmet av Arbeiderpartiet og fikk 21 stemmer, deriblant SVs to (Randi Evensen og Gunnar Nygård).

Høyre hadde et avvikende forslag som fikk partiets fire stemmer. I forslaget het det blant annet: «For selv å ha råderett bør kommunen jobbe videre med nabokommuner om videre samarbeid og utvikling. Kommunen må jobbe videre med "Felles plattform for utvikling av ny Odalskommune". Det er viktig at prosessen ikke låses for alltid».

 

SØR-ODAL

NORD-ODAL

Valgdeltakelse

37 %

 

61 %

 

Antall avgitte stemmer

2455

 

2623

 

Bestå som egen kommune

1249

52,34 %

2060

78,54 %

Slå sammen med nabokommunen

1157

47,12 %

554

21,12 %

Blanke stemmer

13

0,52 %

9

0,34 %


I debatten holdt Gunnar følgende innlegg:

«Sambygdinga våre har gitt oss et råd om at Nord-Odal skal bestå som egen kommune. Som vi har lovet, vil SV følge rådet. Jeg er glad for at utfallet av folkeavstemmingen var så klart og tydelig, og at oppslutningen om avstemmingen var så høg. Ikke minst er det gledelig at ungdommen engasjerte seg og stemte. Oppslutningen blant 16- og 17-åringene var like høg som i befolkningen ellers – over 60%. Med andre ord: Lokaldemokratiet fungerer. Det lover godt for framtida.

Jeg skal ikke her gjenta de mange gode argumentene for å bestå som egen kommune. Jeg er overbevist om at vi vil klare oss godt. En middels stor kommune som Nord-Odal har livets rett. Jeg har tro god på lokal samhandling, lokal medbestemmelse, og sterk vilje til i fellesskap å bygge kommunen vår enda bedre i åra som kommer. Større enheter gir ingen garanti for bedre kvalitet – snarere tvert imot.

Det må være et tankekors for regjeringen at sju av ti kommuner har sagt klart nei til å slå seg sammen. I Hedmark blir det ingen sammenslåing; alle kommunene består. Svarene – både fra lokalpolitikere og øvrige innbyggere – har vært et klart nei til store enheter. Fra første dag har vi sett at reformen har manglet bakkekontakt. Vi har sett det som et stort sentraliserings- og privatiseringsprosjekt der kommuneøkonomi er brukt som lokke- og tvangsmiddel. Midt oppe i dette kommer også ei utydelig oppgavemelding og en svært dårlig forberedt regionreform.

Jeg vil takke administrasjonen og ordføreren for å ha lagt til rette for en god, balansert og grundig prosess gjennom de to årene vi har hatt kommunereformen til behandling. Jeg vil også takke Nord-Odal SP og Nord-Odal AP for et godt samarbeid mot et felles mål. Vi kunne ha stoppet prosessen tidligere, men jeg er glad for at vi kjørte løpet fullt ut slik vi ble bedt om.

Vi har et nytt mål foran oss: Å skaffe Norge ei ny, rødgrønn regjering om et år. Vi i SV lover å bidra så godt vi kan».