NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 06. 12. 2016 11:35 | TIL HOVEDSIDEN

– SV-politikk er den beste medisinen
mot det voksende ulikhetssamfunnet
 

– SV har den beste medisinen mot det voksende ulikhetssamfunnet, sa Karin Andersen på nominasjonsmøtet til Hedmark SV på Rosenlund i Løten lørdag.

Møtedeltakerne hadde en enkel oppgave. Til kraftig applaus ble Karin Andersen valgt som toppkandidat for sjette gang. Bersvend Salbu konstaterte ganske enkelt at Karin ikke bare er Hedmarks, men hele Norges beste stortingsrepresentant.

– Hun er en person som hele tida har fokuset på de svakeste gruppene. Politikken hadde sett annerledes ut uten henne, sa Bersvend til Østlendingen etter møtet. 

En godt balansert og sterk liste
Det var optimistiske og kampvillige SV'ere som var samlet på Rosenlund i Løten. Samtlige kandidater ble enstemmig valgt, og flere framhevet at lista var godt balansert både geografisk og aldersmessig. Bersvend Salbu fikk andreplassen, og Tynsets tidligere ordfører gjør dermed et aldri så lite comeback i det politiske rampelyset. Den yngre garde er solid representert ved fylkespartileder Hilde Mari Bjørke og Sigurd Arnekleiv Bækkelund på henholdsvis tredje- og fjerdeplass. Deretter fulgte odølingene Gunnar Nygård og Sigrun Kristoffersen.

– Jeg er heldig og privilegert. Jeg har fått mulighet til å jobbe med noe større en meg sjøl – til beste for andre mennesker, for samfunnet og for framtida vår. Jeg er klar, og jeg skal stå på, sa Karin da hun takket for tilliten.

Bekymret for barnebarna
Da hun innledet til debatt om den politiske situasjonen, uttrykte Karin sterk bekymring for barnebarna og hva slags samfunn de skal de vokse opp i. Hun tok utgangspunkt i USA og karakteriserte valget av Donald Trump som en karikatur av demokrati.

– Trump og hans følgesvenner surfer skamløst på en økonomi de sjøl sier de er i mot. Vi ser det også flere steder, også i Europa, at det mer og mer handler om «dem mot oss» og forskjeller i kultur. Når så religion blandes inn, blir jeg redd. Det samme kan skje hos oss, sa hun.

Ulikhetene øker
Karin trakk fram flere eksempler på hvordan ulikhetene i det norske samfunnet vokser under den nåværende regjeringa. Mens boligprisene øker, får stadig flere problemer med å komme inn på boligmarkedet. Samtidig får stadig færre bostøtte. Statistikken viser ikke bare at det blir flere midlertidige jobber, slik SV har forutsett, men også at de lavest lønte sakker ytterligere akterut, mens de rikere blir rikere.

– Regjeringa nærmest spar penger inn i lommene til de rikeste, mens vår fordelingspolitikk vil gi skattelette til «folk flest», sa hun og viste til SVs

Skattelette for «folk flest» med SV
Karin ba oss gå ut i verden og formidle at SV vil gi alle med inntekt opp til 800.000 skattelettelse, mens de med høyere inntekt vil få økning. Mens regjeringens skattepolitikk er rigget for spekulasjon, vil SVs økonomiske opplegg gjøre det mindre lukrativt å spekulere i boligeiendommer.

– Folk skal ha råd til å ha et eget hjem. Vi må bygge flere rimeligere boliger. Dette må også bli en oppgave for både kommuner og stat.

Videre nevnte Karin at SV vil øke barnetrygden for enslige forsørgere og bedre kommuneøkonomien med 6 milliarder kroner i forhold til regjeringas opplegg.

Sjøltillit og tro på framtida
– Vi vil ta vare på de unge, blant annet ved å satse på flere lærere. Vi vil at ungene skal gå ut av skolen med sjøltillit og tro på framtida, sa Karin.

Hun kommenterte også regjeringas forslag om kutt i barnetillegget for uføre foreldre og aktivitetsplikten for yngre uføretrygdede.

– En dårlig rygg blir ikke reparert av dårligere råd, og dessuten finnes det ikke et arbeidsliv der ute som står klart til å ta i mot dem dette gjelder, sa Karin og manet sine partifeller til å arbeide for å styrke fagbevegelsen.

Oppglødde SV'ere
Det var oppglødde delegater som dro hjem til sine lokallag med en «hårete» målsetting: Både Karin og Bersvend på Stortinget!


Tekst og foto: Gunnar Nygård

 Hedmark SVs liste til
 Stortingsvalget 2017 

1. Karin Andersen, Hamar
2. Bersvend Salbu, Tynset
3. Hilde Mari Bjørke, Løten
4. Sigurd A. Bækkelund, Hamar
5. Eldri Svisdal, Elverum
6. Gunnar Nygård, Nord-Odal
7. Sigrun Kristoffersen, Sør-Odal
8. Omar A. Torres, Kongsvinger
9. Heidi Rusten, Åsnes
10. Christian Haugen, Ringsaker
11. Vivi Nysveen, Åmot
12. Stein Bie, Stor-Elvdal
13. Frøydis Elisabeth Sund, Hamar 

 

Leder i Hedmark SV, Hilde Mari Bjørke,
overrrakte blomster til Karin. 

 

Sterk duo: Bersvend og Karin.


Les mer:


FØLG OSS PÅ FACEBOOK!