NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 09. 02. 2017 13:05 | TIL HOVEDSIDEN

Nyttig temadag om privatisering og OPS

Helene BankPer Norheim og Gunnar Nygård deltok på fagligpolitisk dag i regi av Fagforbundet Hedmark på Elverum lørdag 4. februar. Tema var privatisering, konkurranseutsetting og offentlig-privat samarbeid (OPS).
 
Foredragsholder var Helene Bank (bildet) fra alliansen For velferdsstaten. Hennes hovedbudskap var at penger som bevilges av fellesskapets midler til offentlige velferdstjenester skal gå til dette formålet og ikke til privat profitt.
 
– Anbudshysteriet tar overhånd, sa hun og viste hvordan transaksjonskostnader som ekstra utgifter til kontroll og omstilling, tap av lokal kompetanse og ekstratjenester ikke er synlige når tjenester settes ut på anbud. Når anbud fra kommersielle aktører kan synes å være lønnsomme, skyldes det svært ofte at det kuttes i lønn, pensjonsbetingelser og bemanning.
 
Helene viste hvordan private eierselskaper kan innrette virksomheten for å skape profitt. Ved å skille drift av eksempelvis et sjukehjem eller en barnehage fra eiendomsforvaltning, kjøp/innleie av ansatte og vikarer fra egne selskap, styrehonorarer, og i tillegg benytte uoversiktlige konsernstrukturer, øker mulighetene for «lovlig» profitt, som i mange tilfeller overføres til såkalte skatteparadiser. Dette reduserer både politikeres og tillitsvalgtes muligheter til innsyn og påvirkning og er følgelig en demokratisk utfordring.

Helene advarte mot å vedta internasjonale handelsavtaler som TISA, og hun dokumenterte også hvordan OPS-prosjekter kan bli dyrere for fellesskapet enn når det offentlige står for investering og utbygging.

Krav til en ny regjering
– Det midlertidige arbeidslivet må avvikles. En nytt stortingsflertall til høsten må reversere de endringene som den nåværende regjeringen har gjort i arbeidsmiljøloven, sa hun og satte opp følgende krav til en ny regjering:

  • Vedta at det ikke skal være anledning til profitt på velferdstjenester
  • Reversere og styrke privatskoleloven
  • Vedta ny lov om finansiering av barnehager
  • Reversere lov om fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

«Profittfri velferd»
Sammen med Astrid Hauge Rambøl har Helene forfattet pamfletten «Profittfri velferd». Den er utgitt i et samarbeid mellom For Velferdsstaten og Forlaget Manifest med støtte av Fagforbundet. Den anbefales på det sterkeste til så vel politikere som fagorganiserte når vi nå går inn i en svært viktig valgkamp! Følg denne linken for enkel bestilling!

Nord-Odal SV takker Fagforbundet Hedmark for en nyttig og inspirerende dag!