SV I ODALEN

SIST OPPDATERT: 05. 09. 2017 13:41 | TIL HOVEDSIDEN

Egil Solberg, lensmann i Nord-Odal, Sandsdagene 1982 Den siste lokale lensmannen i Nord-Odal, Egil Solberg. Bildet er tatt under Sandsdagene i 1982.
Hverdagspolitiet forsvinner

Av Sigrun Kristoffersen (Sør-Odal SV) og Gunnar Nygård (Nord-Odal SV)

Tillitsvalgt Ole Haraldseth i Politiets fellesforbund kommer i et innlegg på forbundets nettside politiforum.no med krass kritikk av den såkalte nærpolitiformen. – Innbyggerne i distriktene holdes for narr, skriver han. Som en av svært mange politifolk på grasrota utover landet ser han på nært hold de negative konsekvensene av den omfattende sentraliseringen som reformen fører med seg.

126 lensmannskontorer er lagt ned samtidig som antall byråkrater i Politidirektoratet har økt kraftig. Regjeringen har lovet flere patruljerende politifolk «i gatene», men skal vi tro de uniformerte på bakkeplan, er det motsatte tilfelle.

Vi som bor i distrikts-Norge føler en økende utrygghet når vi ikke lenger har et forutsigbart, tilstedeværende politi og viktige tjenester blir sentralisert. Terskelen for å kontakte politiet blir høyere når du må ringe en sentral vakttelefon milevis unna. Det finnes flere tilfeller i vårt distrikt hvor folk har varslet om akutte straffbare forhold som promillekjøring hvor det ikke har vært ledige patruljer som kunne rykke ut. Det er også tvilsom bruk av knappe mannskapsressurser å legge ned lokale arrester – som i Kongsvinger – og i stedet transportere arrestanter til en sentralarrest (Hamar) flere mil og timer unna.

Tidligere hadde den lokale lensmannen og hans/hennes betjenter en funksjon som rådgiver og samtalepartner som folk kunne ha tillit til når vanskelige situasjoner oppsto. Dermed kunne alvorligere kriminalitet avverges. Med reformen blir hverdagspolitiet borte.

SV mener – og har hele tiden ment – at dette ikke er en reform som vil gjøre politiet bedre og mer effektivt. Reformen handler først og fremst om å legge ned politikontorene i distriktene og styrke byråkratiet. Avstanden mellom publikum og politi blir større. Det viktigste for et framtidsrettet politi er å satse på forebygging – ikke minst blant ungdom – og da er lokalkunnskap en forutsetning.

Talspersoner for Høyre mener at det er feil bruk av politiressurser «når tjenestefolk må bemanne et kontor som er åpent tre dager i uka «i stedet for å være ute blant folk». Det høres logisk ut, men da skal vi være klar over at det over flere år har pågått en gradvis reduksjon av bemanning og åpningstider ved lensmannskontorene. Det er nærliggende å tro at dette har vært en bevisst politikk i påvente av reformen. Politiet i distriktene burde vært tilført større ressurser i stedet for å bli fjernet. Det ville hatt en betydelig kriminalitetsforebyggende effekt.

Økonomisk kriminalitet og arbeidslivskriminalitet påfører samfunnet hvert år enorme kostnader. Økokrim og arbeidstilsynet må styrkes for å avdekke straffbare forhold på disse områdene. Politiet må også få økte ressurser til arbeidet mot voldtekt og overgrep i nære relasjoner.

SV ønsker å reversere nærpolitireformen og sikre tilstedeværende politi i alle kommuner.