NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 05. 09. 2017 11:41 | TIL HOVEDSIDEN

Styrket kommuneøkonomi med SV

Av Sigrun Kristoffersen (Sør-Odal SV) og Gunnar Nygård

Vi håper at velgerne i odalskommunene tenker over at en fortsatt blåblå regjering øker risikoen for at vi om få år er innbyggere i Stor-Kongsvinger kommune. Fremskrittpartiets nestleder Per Sandberg sier at ytterligere 200 kommuner skal fjernes. Med FrP og Høyre i regjeringskontorene, og Venstre som støttespiller, er det grunn til å frykte tvangssammenslåinger på løpende bånd. Regjeringen vil fortsette sentraliseringen av bygde-Norge og redusere det lokale folkestyret for blant annet å legge til rette for økt kommersialisering av offentlige tjenester.

Sosialistisk venstreparti vil sørge for at alle innbyggere har størst mulig innflytelse i lokalsamfunnet sitt. Befolkningen må være tett på de som tar beslutninger, og politiske prosesser må skje i åpenhet. Folk må sikres kort vei og åpne kanaler til sine folke- og tillitsvalgte. Derfor er SV mot regjeringens tvangssammenslåing av kommuner. Vi vil at folkeviljen skal bestemme. Sterke kommuner skapes ikke ved tvangssammenslåing, men ved å sikre god kommuneøkonomi og sterkt lokalt selvstyre.

SV vil styrke kommuneøkonomien. For å sikre sterke og levedyktige kommuner med gode tjenester nær folk, ønsker SV et kraftig løft for kommuneøkonomien og økte frie midler. SV var det partiet på Stortinget som foreslo størst økning i bevilgningene til kommunene for 2017, vel 6 milliarder kroner mer enn regjeringen. Dette ville gitt Nord-Odal kommune 6,5 og Sør-Odal 9 millioner kroner mer i frie midler til bruk i eldreomsorg, barnehager og skoler.