NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 19. 03. 2017 20:11 | TIL HOVEDSIDEN

Det er tid for forandring i Norge
Hedmarks delegasjon på landsmøtet 2017
«Hedmarksbenken» på landsmøtet: F.v. Karin Andersen, Ellen Marie Tangen. Eldri Svisdal, Gunnar Nygård, Hilde Mari Bjørke, Trude Hoel, Sigurd Arneklev Bækkelund og Adelihj Hellem (SU). (Foto: Marius Nyheim Kristoffersen)
 

Jeg har hatt gleden av å være delegat på SVs landsmøte. Sammen med gode, kloke og samstemte partifrender fra hele landet har jeg deltatt på et spennende og svært inspirerende politisk verksted der vi har staket ut en ny politisk kurs for Norge etter valget til høsten.

Av Gunnar Nygård

Vi går inn i valgkampen med optimisme og løftet hode. Jeg gleder meg til å fronte de mange gode sakene. Ikke minst ser jeg fram til å arbeide for at Karin Andersen sikres gjenvalg. Norge trenger Karin på Stortinget.

Alle politiske partier bør ha et aktivt, nytenkende og kritisk ungdomsparti. Det har SV. Jeg ble imponert over de mange kunnskapsrike og veltalende representantene fra Sosialistisk Ungdom (SU). De satte sitt positive preg på debattene.

Audun Lysbakken– Valget skal bli et oppgjør med den økende ulikheten. Vi skal bytte ut forskjellsregjeringen med et flertall for forandring, sa vår partileder Audun Lysbakken (bildet) i sin landsmøtetale. Talen ble flere ganger avbrutt av taktfast applaus.

Landsmøtet vedtok blant annet fem hovedkrav ved forhandlinger om en ny regjering. Vi vil ta kampen mot ulikhet og fattigdom, blant annet ved å øke barnetrygden. Vi vil ha flere lærere i grunnskolen. Vi vil ha en profittfri velferd. Vi vil støtte et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Vi vil bekjempe farlige klimaendringer ved å gå fra olje til nullutslipp.

I tillegg vedtok landsmøtet å reversere tvangssammenslåinger i forbindelse med kommune- og regionreformen, og partiet vil også ta den såkalte nærpolitireformen opp til ny vurdering etter valget. I arbeidsprogrammet for de kommende fire årene går SV blant annet inn for at tannhelse skal bli en del av folketrygden, og det ble gjort vedtak for å sikre en human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk.

Vi vedtok også å arbeide for å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika. Rusmisbrukere trenger behandling, ikke straff. Politiets innsats bør i sterkere grad rettes inn mot kriminelle bakmenn og deres salgsapprat.

– Vi går til dette valget i troen på at uroen for framtiden ikke trenger å rettes mot minoriteter og folk som har lite, men at vi heller kan stille dem som har makten og pengene til ansvar. At vi blir rikere uten grådighet. At fellesskap fungerer. Vi går til dette valget i troen på at mange vil bruke det til å si fra. Det er tid for forandring i Norge, sa Lysbakken da han avsluttet talen.