NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 01. 05. 2019 16:26 | TIL HOVEDSIDEN

God oppslutning om 1. maiarrangementet på Trautskogen:
– SV er rede til å ta ansvar

Dagens talere på Trautskogen. F.v. Bjørn Peter Sandmo, Terje Hoffstad, Anders Finsrud og Siv Karin Kjøllmoen.
– SV er rede til å ta ansvar. SV vil forandre Norge. Vi vil derfor bidra til å felle Høyre/FrP-regjeringen. Bare et rødgrønt flertall fører med sikkerhet til ny regjering, og et sterkt SV er nødvendig for å få et rødgrønt flertall.

Dette sa SVs fagligpolitiske leder Siv Karin Kjøllmoen på 1. mai-arrangementet på Trautskogen. Hun fikk varm og taktfast applaus etter sin tale.

Det var som vanlig god oppslutning om markeringen; 75 møtte fram på Skogvang. Dagen ble en sterk manifestasjon av arbeiderbevegelsens fellesskap, samhold og vilje til å styre landet inn på en ny kurs etter valget.

Et symbol på styrke
– 1. mai er en dag for feiring av rettigheter vi har kjempet fram sammen gjennom generasjoner og som har gjort samfunnet mye bedre for alle. Dagen er symbolet på vår styrke. I 130 år har arbeiderbevegelsen vært utrettelig i kampen for et bedre samfunn, styrket fellesskap og reduserte forskjeller – både her hjemme og ute, sa Siv.
 
– Arbeiderbevegelsens internasjonale solidaritetsdag er mer aktuell enn noensinne. Trump, Brexit og Le Pen viser oss at folk føler seg truet av en hverdag med større forskjeller og mangel på arbeid. Terroren rammer i hjertet av Europa, og millioner er på flukt fra et Midt- Østen som står i brann. Vårt engasjement for økonomisk og sosial rettferdighet – for solidaritet, likhet og frihet, er det beste forsvaret mot krig og ekstremisme. Det vi vil er det motsatte av ekstremistene. Ekstremistene pisker opp hat og usikkerhet – vi jobber for solidaritet og trygghet. Vi ser hvordan Le Pen i Frankrike samler folk bak frykt og hat, og vi ser det her hjemme hvor vi har et Fremskrittsparti som er mer opptatt av å skille oss enn å samle oss. Marine Le Pen og Siv Jensen er politiske kusiner – begge er en trussel mot vanlige folk, sa hun.

Hornmusikk og Tre skalder
Dagen ble tradisjonen tro innledet ved kapellet, der Bjørn Peter Sandmo holdt tale og la ned krans ved Per Nylands bauta. Nord-Odal hornmusikk deltok både her og ved Skogvang. I tillegg til frokost og taler var det også allsang og underholdning ved Tre skalder på dagen ti år siden de for første gang sto på scenen. Njål Føsker bandt programmet sammen. Han han benyttet anledningen til å rose det svært gode samarbeidet om dagen mellom Ap, SV, LO og Fagforbundet. Njål nevnte spesielt Fagforbundet Nord-Odal som har vært en drivkraft i arrangementet gjennom mange år. 

Kald vind
– Det blåser en kald vind fra regjeringskontorene i Oslo. Vi må vise dem at vi må løse de store oppgavene sammen, og at styrke, likhet og fellesskap er mer enn bare ord. Valget til høsten er et veivalg, sa en engasjert ungdomsappellant Anders Finsrud. Han er ungdomstillitsvalgt i Fagforbundet Nord-Odal og ellers aktiv i både Nord-Odal Ap og AUF.

Veivalg og verdivalg
Arbeiderpartiets taler var ordfører i Stor-Elvdal, Terje Hoffstad, kom med sterk kritikk av regjeringens privatiseringspolitikk og byråkratiet som vokser ved etableringen av nye selskaper som Nye veier og oppsplittingen av jernbanen. Han kom også inn på viktigheten av grønn utvikling og sikring av allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv.

– Valget 11. september handler om hva slags Norge vi vil ha. Det i er et veivalg og et verdivalg. Det er kamp mot en blåblå regjering som øker forskjellene i Norge. Det gis i dag skattekutt til de rike framfor å prioritere en god skole og en trygg eldreomsorg for alle. Den politikken gjør Norge til et kaldere samfunn. Vi må stå sammen som én bevegelse, for et samfunn med små forskjeller og like muligheter, rettferdig fordeling og arbeid til alle, sa Terje.