NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 13. 02. 2018 11:23 | TIL HOVEDSIDEN

– Gi oss utfordringer!

Arild HovdenFram mot kommunevalget neste år vil styret i Nord-Odal SV legge opp til en dialog  med innbyggerne.

 
– Vi vil gjerne bli utfordret på saker som lag og foreninger, næringsdrivende og innbyggere enkeltvis mener er viktige for at Nord-Odal skal være en god og attraktiv kommune for alle i årene som kommer, sa styremedlem Arild Hovden (bildet) på årsmøtet 8. februar.

Før behandlingen av årsmøtesakene holdt Halvor Holøyen (bildet), som er leder for flyktning- og integreringsenheten i Kongsvinger kommune, en innsiktsfull orientering om den uoversiktlige og tragiske situasjonen i Syria etter mange års borgerkrig. Ulike trosretninger, politiske interesser og ikke minst innblanding fra såvel naboland som stormakter bidrar til å skape et tilsynelatende uløselig kaos. Dette rammer først og fremst sivile syrere og tvinger millioner uskyldige på flukt; til nærområdene, til Europa og ikke minst internt i eget land. Nord-Odal har de siste par årene tatt i mot flere syriske flyktninger.

Årsmøtet vedtok to uttalelser; mot norsk tilknytning til EUs energibryrå ACER, og for at Nord-Odal bør forbli i Innlandet når den nye regionstrukturen trer i kraft. Les uttalelsene her:
Styrets årsberetning og regnskap ble ellers enstemmig godkjent. Gunnar Nygård og Per Norheim ble enstemmig gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder. Øvrige styremedlemmer er Kai Yngve Vangen (kasserer), Berit Andersen Skogvang, Dag Øystein Alfheim, Gunhild Norheim og Arild Hovden.