NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 03. 01. 2019 11:10 | TIL HOVEDSIDEN

De ga oss beskjed!

Inviterte gjester og SV'ere rundt bordet: Fra venstre Kristine Knutsen Dalen, Rasmuss Haraldsen, Berit Andersen Skogvang, Silje Skogvang, Arild Hovden, Qasim Haji Aboyare, Arnfinn Berg, Harald Moen og Arne Brenden. (Foto: Gunnar Nygård)

Midt i førjulsstria markerte Nord-Odal SV en aldri så liten start på kommunevalgkampen. I Austvatn vels kafélokale i den tidligere øssvassbutikken møtte vi inviterte representanter fra Mental Helse, Nord-Odal Hornmusikk og Nord-Odal ungdomsklubb. Vi fikk gode innspill om saker som kan være viktige å ta med inn i neste kommunestyreperiode.

Kristine Knutsen Dalen og Rasmuss Haraldsen fortalte om ungdomsklubben, som har et tilbud til ungdom fra 6. til 10. klasse hver fredag i idrettshallen. Tiltaket er populært, og det er mellom 70 og 80 deltakere hver gang. Totalt har 130 unge vært til stede på en eller flere kvelder i løpet av høsten. Med andre ord er behovet stort. Utfordringen i følge Kristine og Rasmuss er å få foreldre til å stille som vakter/ledere, og dessuten er lokalet lite egnet. På sikt ser de for seg at klubben blir mer sjøldrevet av ungdommene, og de finner et mer passende sted å være. Rasmuss har også startet en rollespillklubb og jobber med planer om et musikkverksted for ungdom.

– En ungdomsklubb er viktig for sosialisering og samhold blant ungdom, sa Kristine og Rasmuss.

– Vi fungerer som en nisje, et mellomledd mellom enkeltmennesket og det offentllige hjelpeapparatet, sa nestleder Arnfinn Berg i Mental helse Nord-Odal. Foreningen, som har 45 medlemmer, både unge og eldre, bidrar med informasjon (blant annet på Verdensdagen for psykisk helse), veiledning, samtaler, sosiale sammenkomster og likemannsarbeid.

– Det er mange i Nord-Odal som sliter psykisk. Mange er ensomme. Mørketallene er store, for mental helse er fortsatt tabu og noe vi helst ikke snakker om. Hele bygda må samarbeide om å bryte barrierer på dette området, sa Arnfinn.

Harald Moen var glad for å bli invitert og snakket gladelig om frivillig arbeid generelt og om hornmusikken og øssvassgrenda spesielt.

– Austvatn er et bra sted å bo, men vi trenger bedre bussforbindelse.


– Det er rundt 120 aktive frivillige lag og foreninger i Nord-Odal, sa han og nevnte spesielt sang og musikk som gledes- og trivselsskapende faktorer i bygda. Han mente det var viktig å opprettholde og helst styrke kulturskolen, og han tok til orde for å sette ned arbeidsutvalg for Milepelen kulturhus, blant annet for å vurdere en utvidelse av scena. Han var også glad for SVs initiativ for å gjenopprette kulturrådet for å oppnå en bedre samordning og samarbeid på kultursektoren.

– Det er viktig å framsnakke bygda vår; det skjer mye positivt her, avsluttet Harald.
Hva mener du?
Fram mot kommunevalget neste år vil Nord-Odal SV gjerne bli utfordret på saker som lag og foreninger, næringsdrivende og øvrige innbyggere  mener er viktige for at Nord-Odal skal være en god og attraktiv kommune for alle i årene som kommer.

 
Vil gjerne høre dine spørsmål og synspunkter på temaer som DU mener er viktig for Nord-Odal! Vi planlegger flere grendemøter på nyåret.

Ta ellers gjerne direkte kontakt med oss på telefon 90981916 (Gunnar) eller på epost.

Du finner oss også på Facebook.


SV vokser – bli med på laget vårt!
Nord-Odal har vi fått mange nye medlemmer i høst. Du er også velkommen! Du kan enkelt melde deg inn ved å fylle ut et skjema på denne nettsiden: Bli medlem!.
 
Du kan også benytte SMS. Send «innmelding [navn] [din e-post] [din adresse]» til 2090. (100 kr trekkes av telefonregningen)