NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 13. 11. 2018 23:25 | TIL HOVEDSIDEN

Kampen for Bruvoll fengsel fortsetter

Av Gunnar Nygård
Karin Andersen holdt en sterk appell for Bruvoll fengsel.
Her er hun sammen med Per Norheim, som sammen med artikkelforfatteren representerte Nord-Odal SV i demonstrasjonen på Hamar.

– Vi i SV skal kjempe for Bruvoll fengsel og for en god kriminalomsorg i Norge. Vi har lagt inn 100 millioner til kriminalomsorgen i vårt alternative statsbudsjett. Det gir rom for å opprettholde Bruvoll, sa Karin Andersen utenfor tinghuset på Hamar mandag kveld, da fengselsansatte i Hedmark demonstrerte mot regjeringens forslag om å legge ned Bruvoll fengsel.

I lyset fra tente fakler fikk et hundretall frammøtte, de fleste kolleger av de ansatte i Bruvoll fengsel, høre sterke appeller og støtteerkæringer fra politikere og fagforeninger. Lederen i Hedmark avdeling av Norsk Fengsels- og Fromsorgsforbund, Espen Grongstad, ønsket velkommen og kalte regjeringens forslag for både kortsiktig og forhastet. Han understerket at en nedleggelse av Brvuoll vil få dramatiske konsekvenser også for fengslene på Hamar og Ilseng.

– Vi kjemper med dere!
Karin roste og takket de ansatte i fengelsene for deres engasjement og innsats i kriminalomsorgen: – Dere fortjener støtte fra alle politikere. SV lover at vi skal kjempe for dere og med dere slik at dere kan få gjøre den gode og viktige jobben for samfunnssikkerheten. Bruvoll fengsel er viktig fordi det har en viktig plass i kriminalomsorgen. God rehabilitering gjør at folk kan klare seg sjøl på en lovlydig måte; folk kommer seg på beina og blir lovlydige borgere, sa Karin og tok sterk avstand fra den generelle nedbyggingen av kriminalomsorgen som regjeringspartiene nå foretar.

– Bruvoll skal leve videre
– Dette handler ikke bare om å bevare arbeidsplasser i egen kommune, det handler faktisk om å bygge opp en kriminalomsorg som gjør at de som får en straff, også får muligheten til å lykkes i samfunnet etterpå. Da må Bruvoll få lov til å være der, og vi som er folkevalgte på ulike nivåer fra alle partier i Hedmark må slå hånda i bordet og si at dette er altfor dårlig levert. Vi må kjempe sammen for at Bruvoll fengsel skal leve videre, sa Nord-Odals ordfører Lise Selnes.

Kristelig folkeparti har nøkkelen
Hennes ordførerkolleger Nils A. Røhne (Stange) og Einar Busterud (Hamar), Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Aasa Gjestvang sluttet seg til kritikken og fikk følge av Magne Rydland fra KrF. Hans parti sitter nå med nøkkelen som kan sikre et flertall mot regjeringens forslag når budsjettforslaget skal behandles i Stortinget.

Lite troverdig
Mens Høyre ikke var til stede, gjorde FrPs Truls Gihlemoen ikke noe forsøk på å forsvare regjeringen. Han var imidlertid lite troverdig da han sa at partiet har jobbet mye for både Bruvoll og Ilseng, og at han nå var optimistisk når det gjaldt utvidelse av Ilseng.