NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 18. 11. 2018 20:46 | TIL HOVEDSIDEN

Toppkandidatene

Bjørnar Tollan JordetBjørnar Tollan Jordet (32) fra Tolga er kommunestyrerepresentant og formannskapsmedlem i Tolga kommune og representant på fylkestinget i Hedmark. Han han har vært både leder og nestleder i Hedmark SV. Han deltar nå i Fellesnemnda for Innlandet sammen med Anne Lise Fredlund fra Oppland. De er SVs representanter i arbeidet med å legge rammer for det nye fylket. Bjørnar er opptatt av næringspolitikk og sysselsetting med særlig innsats knyttet til fortrinnene i regionene i det framtidige Innlandet. Dette er viktig for et sterkt Innlandet som kan sikre innbyggerne gode desentrale tjenester der de bor. Bjørnar er utdannet lærer.

Mai BakkenMai Bakken (56) fra Lom i Oppland er daglig leder på Norsk fjellsenter i Lom og for Klimapark 2469 AS. Hun har vært leder i en periode som disse er bygd opp til å bli bærekraftige og moderne bedrifter. Hun har sittet fire perioder i kommunestyret for Lom kommune, tre perioder i formannskap og en periode som varaordfører. Hun har vært leder for nasjonalparkstyret for Jotunheimen nasjonalpark i to perioder. Hun er inne i sin andre periode som vara til fylkestinget og Komite for næring, klima og miljø. I komiteen har hun møtt flere ganger i inneværende periode. Hun sitter også i styret for LO sitt kvinnenettverk for kommunene Vågå, Lom og Skjåk.Sigrud Arnekleiv Bækkelund

 

Sigurd Arnekleiv Bækkelund er 22 år, født og oppvokst på Hamar. Han har vært leder i Hedmark Sosialistisk Ungdom 2013-2015, nestleder i Hedmark SV 2016-2018, samt ungdomskandidat under de siste kommune- fylkes- og stortingsvalget. Han har møtt som vara på fylkestinget i Hedmark. Til daglig studerer han historie ved universitetet i Oslo, og holder i tillegg til politikk på med musikk. Han er for tida på utveksling i Berlin, men innstilt på å drive valgkamp og parlamentarisk arbeid for Hedmark SV i fylkestinget.