NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 18. 11. 2018 13:30 | TIL HOVEDSIDEN

Bjørnar og Mai på topp for Innlandet SV
Bjørnar Tollan Jordet og Mai Bakken mottar stående applaus etter valget.

Det ble et svært rolig og harmonisk nominasjonsmøte i Oppland og Hedmark SV på Biri lørdag. Delegasjonene fra begge sider av Mjøsa var godt forlikte og innstilt på samkjøring fram mot valget. Bjørnar Tollan Jordet (32) fra Tolga og Mai Bakken (56) fra Lom ble klappet inn som henholdsvis 1. og 2. kandidat på lista.

Per NorheimPå plassene bak Bjørnar og Mai følger Sigurd Arnekleiv Bækkelund (22) fra Hamar, Vilde Sveen (21) fra Nordre Land, Mizanur Rahaman (29) fra Lillehammer og Sigrun Kristoffersen (58) fra Sør-Odal. Sigrun blir dermed Kongsvingerregionens fremste representant på lista. Øystein Hanevik fra Kongsvinger var opprinnelig nominert på tredjeplass, men han trakk sitt kandidatur få dager før nominasjonsmøtet. På vegne av Nord-Odal SV foreslo Per Norheim (bildet) at Kongsvingerregionen måtte få en annen representant høyt opp på lista. Det endte med at Sigrun sa seg villig til å bli flyttet opp fra sin opprinnelige 26. plass til sjetteplassen. 

Nord-Odal SV har fire med noe lengre ned på lista: Dag Øystein Alfheim, Per Norheim, Berit Andersen Skogvang og Gunnar Nygård.

Solid erfaring
– Nominasjonskomiteen har på de to øverste plassene lagt vekt på å få med kandidater fra Hedmark og Oppland som begge har solid erfaring fra fylkeskommunale verv i tillegg til innsats i kommunepolitikken. Det å ha ballast fra disse nivåene i politikken vil komme godt med i arbeidet med å få gjennomslag for SV sin politikk i en krevende tid med bygging av et nytt fylke og en felles kultur, sa lederen i nominasjonskomiteen, Karin Wiik da hun presenterte komiteens enstemmige innstilling.

God spredning i alder og geografi
Komiteen hadde lagt vekt på å finne kandidater med god spredning og alder – fra 21 til 82 – og hele det nye fylket er representert geografisk fra nord til syd og fra øst til vest. Desssuten vil velgere fra begge de to opprinnelige fylkene finne kandidater fra «sitt» fylke og sin region. 

Historisk
Det var et historisk møte. De to fylkeslagene blir slått sammen til Innlandet SV som en konsekvens av regionreformen og stiller følgelig med ei felles liste til fylkestingvalget neste år. Program og vedtekter skal vedtas på et felles årsmøte 16. og 17. februar 2019, og da skal også styret for Innandet SV velges.

Det nye fylkestinget for Innlandet får 57 representanter. I en meningsmåling som avisa GD på Lillehammer offentliggjorde før helga, ligger SV med sine 5 prosent oppslutning får tre av disse. – Vi går for fire! sa Bjørnar da han takket nominasjonsmøtet for tilliten. Det ligger for øvrig an til et solid rødgrønt flertall i det nye fylkestinget.

Fire fra Nord-Odal
 Nord-Odal SV var representert ved Dag Øystein Alfheim, Gunhild Norheim og Per Norheim på nominasjonsmøtet. I tillegg deltok Gunnar Nygård som representant for fylkestyret og medlem i nominasjonskomiteen.

Vedtok uttalelser
Møtet vedtok også en uttalelse i forbindelse med at abortsaken har blitt et hett tema i de pågående regjeringsforhandlingene. «Kvinnens kropp har igjen blitt et forhandlingskort. Høyre og KrF skal snart forhandle om regjeringsdeltakelse og maktposisjoner, og Erna har lagt abortloven i forhandlingspotten. Kvinner er i stand til å ta sitt eget valg. Det er ikke staten som bestemmer over kvinnens kropp og liv. Det er ikke Erna Solberg, og det er ikke Kjell Ingolf Ropstad. SV forsvarer retten til selvbestemt abort og støtter opp om markeringene 17. november», heter det i uttalelsen.

Det ble også vedtatt en støtteuttalelse til gruppa som arbeider for Farida Khurami og hennes familie. De lever i en håpløs tilværelse i Kabul og kjemper for retten til å komme tilbake til Norge og Dokka.