NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 05. 09. 2018 19:59 | TIL HOVEDSIDEN

Solidaritet med det palestinske folk

Stig Aasheim– Solidaritetsarbeid er noe mer enn humanitær bistand; det handler om å stå sammen om en felles sak. Arbeiderbevegelsen har alltid hatt internasjonal solidaritet i fokus.

Dette sa Stig Aasheim,
som er regional Palestina-ambassadør for Fagforbundet i Hedmark på medlemsmøtet i Nord-Odal SV 16. august.

Stig er også nestleder i Fagforbundet Nord-Odal.

Stig ga oss et godt innblikk i situasjonen for de mange millioner palestinere som har levd under israelsk okkupasjon i over 50 år. Han kom med en rekke eksempler på konsekvensene av okkupasjonen. Her er noen:

  • Antallet ulovlige bosettere på vestbredden øker i rekordfart.
  • Israelske bosettere og soldater ødelegger og konfiskerer fruktbar jord og gode vannkilder fra palestinske bønder.
  • Fiskerne i Gaza blokkeres fra sine lovlige områder utenfor Gaza, av israelske krigsskip og andre marinefartøy.
  • Desperat strømmangel, i september 2017 hadde folk i Gaza strøm tre timer pr. døgn.
  • Desperat vannmangel; bosetterne bruker i snitt 369 liter vann pr. døgn, palestinerne må nøye seg med 73. Verdens helseorganisasjons minimumsgrense er 100 liter.
  • 96% av vannet i husene i Gaza er forurenset fordi kloakk daglig flommer ut i Middelhavet etter at israelerne bombet kloakkrenseanlegget i 2014.
  • Barn og unge hentes hjemme om natta av politi og fengsles etter rettssaker som mangler det meste vi kjenner som rettssikkerhet.
  • Folk må gjennom så mange kontrollposter så de i praksis ikke kan bevege seg rundt i sitt eget land.

– Fagforbundet har siden 2009 hatt en samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om humanitær støttearebeid i Palestina. Vi samarbeider med palestinske organisasjoner og lokalmiljøer og støtter prosjekter i regi av folkehjelpa, fortalte Stig.

Han nevnte også at norske myndigheter og selskaper gjennom investeringer bidrar til å legitimere Israels okkupasjon og brudd på folkeretten og menneskerettighetene. 

En global kampanje, BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) ble startet av palestinske organisasjoner i 2005. Målet er å legge et økonomisk press på Israel gjennom boikott av israelske varer, ved å sørge for at selskaper trekker ut sine investeringer fra Israel samt iverksette sanksjoner mot Israel. Fagforbundet vedtok på landsmøtet støtte til BDS, som  er nominert til Nobels Fredspris for sitt arbeid.

To av Fagforbundets Palestina-ambassadører er også valgt som Laos-ambassadører, hvorav Stig er den ene. De to har ansvar for å spre informasjon i alle fylker.

– Fagforbundet har også samarbeidsavtale med Norsk Folkehjelp om Laos. Her er problemstillingen helt annerledes. Det handler først og fremst om å skape engasjement rundt arbeidet med å rydde klasebomber. Store landområder i Laos har fortsatt, mer enn 40 år etter Vietnamkrigen, store mengder klasebomber liggende, sa Stig som i februar skal delta på en delegasjonsreise nettopp til Laos.

Les mer: