NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 28. 06. 2018 19:40 | TIL HOVEDSIDEN

Kommunestyret vedtok oppfordring fra Nord-Odal SV:
Miljødugnad for redusert
bruk av plast i Nord-Odal
Plast
«Kommunestyret oppfordrer kommunale enheter og virksomheter, butikker og øvrig næringsliv, frivillige lag og foreninger og ikke minst den enkelte innbygger i Nord-Odal til å være med på en miljødugnad for å redusere bruken av plast».

Dette ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i møtet 26. juni etter et forslag fra Nord-Odal SV.

– Nord-Odal SV oppfordrer Nord-Odal kommune til å gå foran med et godt eksempel og foreta en grundig evaluering av sin bruk og håndtering av plast. Vi håper også at Kongsvingerregionen, som skal framstå som «Norges grønne hjerte», kan utarbeide en felles kommunal handlingsplan for redusert bruk av plast i regionen, sa Gunnar Nygård da han refererte forslaget for kommunestyret.

I begrunnelsen for SVs forslag heter det: Det kommer stadig rapporter om til dels svært dramatiske konsekvenser av plastforurensning. Plastpartikler som havner i havet eller tas opp i jordsmonnet kommer inn i næringskjeden og ender til slutt opp i mat til mennesker og dyr. Miljø- og helsekonsekvensene aner vi ikke omfanget av. Over hele verden pågår det nå aksjoner og kampanjer som får stor oppmerksomhet i media.
 
Flere land har innført forbud eller streng begrensning i bruk av blant annet plastbæreposer og forskjellige typer engangsplast. EU-kommisjonen har nylig lagt fram forslag til et direktiv som skal redusere negative miljøeffekter fra engangsplast. Blir dette vedtatt, må Norge følge opp. Miljøorganisasjoner, Miljødirektoratet og Miljødepartementet arbeider med dette, og det er tverrpolitisk enighet om at bruken av plast må reduseres og kontrolleres. Vi merker oss også at de store matvarekjedene vurderer tiltak som reduserer bruken av plast i butikkene.
 
FORBUD NÅ ER IKKE REALISTISK
Dette angår oss alle. Det er viktig at alle lokalsamfunn tar dette på største alvor. Vi kan alle ta små steg og være mer bevisste, både som enkeltpersoner og forbrukere, og som kommune. Forbud på lokalt nivå er verken hensiktsmessig eller realistisk, men det er viktig å bidra til bevisstgjøring og holdningsendring som kan gi positive effekter for helse og miljø både lokalt og globalt.
 
Kai Yngve Vangen 
Nord-Odal SV tok opp saken etter innspill fra styremedlem Kai Yngve Vangen (bildet), som i mange år har vært bekymret for forurensning og forsøpling – også i Nord-Odal – som følge av den stadig økende og ukritiske bruken av plast.

Les mer om plastforurensning her: