NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 13. 02. 2018 11:20 | TIL HOVEDSIDEN

Uttalelse vedtatt på Nord-Odal SVs årsmøte:
Nord-Odal best tjent
med å være i Innlandet
Nord-Odal og øvrige kommuner i Kongsvingerregionen må forbli i Innlandet.

Det demokratiske aspektet veier svært tungt. Det blir vanskeligere å ha politisk innflytelse og nå fram med våre ønsker og behov i Viken enn i Innlandet, ikke minst når det gjelder infrastruktur og mulighetene for grønn og klimavennlig nærings- og samfunnsutvikling. Kommunene i vår region vil lettere bli sett og hørt i Innlandet. Det blir enklere å ivareta interessene til 50.000 glåmdøler i en region med 400.000 innbyggere enn i en region med 1,2 millioner innbyggere.

Dette understøttes av vurderingene i en utredning av Telemarksforskning. Utfordringene blir større, og mulighetene for å oppnå den utviklingen vi ønsker blir mindre ved å være en utkant i Viken enn en utkant i Innlandet.

Nord-Odal SV vil arbeide for å videreføre og utvikle det gode samarbeidet i Kongsvingerregionen. I et nytt, større fylke er det viktigere enn noen gang at kommunene i vår region står sammen. Det utelukker selvsagt ikke et tettere samarbeid på mange områder med kommuner i Akershus og andre deler av Viken.