NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 13. 02. 2018 11:20 | TIL HOVEDSIDEN

Uttalelse vedtatt på Nord-Odal SVs årsmøte:
Ingen suverenitetsavståelse
til EUs energibyrå

Nord-Odal SV går imot norsk tilknytning til EUs energibyrå ACER, som er en overnasjonal regulatormyndighet for strømmarkedet. Vi vil beholde uinnskrenket norsk styringsrett og nasjonal kontroll over reguleringen av strømmarked og kraftproduksjon. Vi ber regjering og Storting reservere Norge mot suverenitetsavståelse til EUs energibyrå.

Formålet med ACER er å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas. Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Dermed vil tilslutning til energiunionen flytte makt og beslutningsmyndighet over norsk kraft ut av landet. Konkret foreslås at ACER skal fastsette reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet. Det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn.

Vann- og vindkraft er fornybare ressurser som må benyttes til å skape arbeidsplasser og erstatte fossil energi. Kraftkrevende grønn industri må sikres gode langsiktige kraftkontrakter og rammevilkår. Statlig eierskap og samfunnsøkonomisk lønnsomhet må være en forutsetning for nye kabelprosjekter.

Nord-Odal SV ber regjeringen behandle saken i henhold til Grunnlovens paragraf 115 med krav om trefjerdedels flertall i to ulike og etterfølgende Storting. En suverenitetsavståelse på et så sentralt område kan knapt kan sies å falle inn under betegnelsen «ikke inngripende», slik regjeringen hevder.