NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 18. 04. 2019 11:40 | TIL HOVEDSIDEN

«Vi intet var, men alt vi evner, til rydning for vårt samfunnshjem»
Så samles vi på «skoga»

For 13. året på rad ønsker vi velkommen til arbeiderbevegelsens internasjonale kamp- og festdag på Trautskogen.

Vi følger det tradisjonelle opplegget med bekransning av Per Nylands bauta ved kapellet og fortsetter med frokost, taler, underholdning og hyggelig samvær på Skogvang. Siden det er lokalvalg i år, er det våre egne toppkandidater, Lise Selnes og Gunnar Nygård som er hovedtalere. Najwan Abdirahman holder appell for Norsk Folkehjelp.
 

 
Lise Selnes og Gunnar Nygård er
hovedtalere på Skogvang.
 
 

Det har vært svært god oppslutning om dagen med mellom 80 og 100 frammøtte samtlige år vi har vært på «skoga», og vi håper å fylle Skogvang også i år!

Arrangementet er et samarbeid mellom Fagforbundet, LO, Arbeiderpartiet og Sosialistisk venstreparti.

>>Les mer om bakgrunnen for feiringen av dagen
 

 
 1. mai 2007  
   
Bildene er hentet fra det første arrangementet på Trautskogen, 1. mai 2007. Talere var Anette Trettebergstuen (Ap) og Steinar Amundsen (SV), mens Lasse Juliussen holdt tale og la ned krans ved bautaen.