NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 20. 08. 2019 22:26 | TIL HOVEDSIDEN

Alle skal føle seg hjemme i Nord-Odal
 

Berit Andersen Skogvang er 57 år gammel og opprinnelig fra Eidsvoll. Siden 1987 har hun bodd i Knapper med mann og fire barn; to jenter og to gutter som nå er voksne. Berit har vært politisk interessert i mange år, og de siste 4½ årene har hun vært styremedlem i Nord-Odal SV.

Fellesskap og solidaritet

– En av grunnene til at jeg stemmer SV er at jeg vil ha en mer rettferdig fordelingspolitikk. En politikk der vi tar mer vare på hverandre. En politikk for fellesskap og solidaritet. Jeg ønsker meg et varmere samfunn, et samfunn med små forskjeller. Et samfunn der ressursene fordeles mer rettferdig enn det blir gjort i dag. Vi må slutte å gi til de rike og ta fra de fattige! Ingen barn i Norge skal behøve å være fattig. Vi må sette inn tiltak mot fattigdom. For eksempel må barnetrygden ut av dagens beregning av sosialstønad. Vi må også ha et boligmarked der alle har råd til en plass å bo. Jeg mener også at tannhelse bør inn i Folketrygden og at det er viktig å gi alle barn gratis skolemat.

– SV er partiet som vil bygge ned forskjellene mellom folk og skape et fellesskap, sier Berit

– Hva er viktig for Nord-Odal de neste fire åra og hvilke er dine hjertesaker?
– Vi må ha et sterkt offentlig velferdstilbud. Et tilbud til alle aldersgrupper og alle behov. Slik at alle føler at de får den hjelpen de trenger. Vi bør blant annet ha et lavterskeltilbud tilsvarende Stangehjelpa innenfor psykisk helse; et sted du kan ta direkte kontakt uten å trenge henvisning fra fastlege.

Alle barn har rett til en trygg barndom. Skolen skal være et sted der de kan føle seg trygge. Ingen barn skal føle seg utenfor og bli mobbet. Alle barn skal bli sett og hørt. Vi må gi alle trygghet og mulighet til å lykkes i livet, mener Berit.

– Jeg ønsker at Nord- Odal skal bli en god kommune å bo i for alle. Alle skal føle at de hører til i et inkluderende samfunn for alle uansett rase, legning, kjønn og status, der alle har like muligheter. Det er viktig at ingen faller utenfor, sier Berit.

Andre viktige saker for Berit: