NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 29. 08. 2019 17:45 | TIL HOVEDSIDEN

En stemme for sliterne

Dag Øystein Alfheim er 46 år gammel og tobarnsfar. Han er oppvokst i Eidsvoll, men siden 2006 har han bodd i Nord-Odal og jobber som vaktmester for Nord-Odal kommune. Han sitter i styret i Nord-Odal SV og i det nye Innlandet SV.

Dag Øystein er opptatt av å være en stemme for sliterne i samfunnet. Selv bidrar han på ulike måter med frivillig arbeid på fritida.

– Det er tre saker jeg brenner spesielt for. Det er integrering av flyktninger/innvandrere, god eldresomsorg og Frivilligsentralen, som gjør en svært god og viktig innsats i lokalsamfunnet vårt. Dessuten er det viktig at barn og unge har gode og trygge fritidstilbud, sier han.

Andre viktige saker for Dag Øystein:

  • Nord-Odal skal bestå som egen kommune.

  • Gratis skolemat (det må finansieres av staten)

  • Utvikling og vekst som skaper flere og attraktive arbeidsplasser.

  • Det må bli lettere å være førstegangsetablerende, blant annet med gunstig husbankfinansiering.

Her kan du lese Nord-Odal SVs program for årene 2019-2023