NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 07. 09. 2019 08:33 | TIL HOVEDSIDEN

Vegen vestover trenger oppgradering

Karin Andersen, Gunnar Nygård og Bjørnar Tollan Jordet ved ett av de mange trafikkfarlige punktene på Eidsvollvegen. (Foto: Per Norheim)
 
Nord-Odal SV vil kjempe for midler til bedre vedlikehold og snarlig utbedring av de mest trafikkfarlige strekningene, slik at fylkesveg 181 – i vår tid – blir tryggere og mer komfortabel å kjøre.

– Gjennom kommunestyret vil vi presse på og komme med konstruktive og realistiske innspill til vegmyndighetene.Vi vil også samarbeide med Eidsvoll SV og påvirke andre politiske miljøer i Eidsvoll, sier Gunnar Nygård.

Det har også vært lansert flere mer eller mindre seriøse planer og ideer om en helt ny trasé. Det høres flott ut, men etter Nord-Odal SVs ærlige oppfatning er det fullstendig urealistisk. Skulle en slik drøm bli realisert, vil vi trolig være flere tiår fram i tid.

– SV prioriterer fylkesveger og kollektivtrafikk i distriktene; ikke autostradaer. Vi vil ha gode og trygge veger som tilfredsstiller regionale og lokale behov og som fremmer utvikling i distriktene, sier Bjørnar Tollan Jordet, som er førstekandidat for Innlandet SV ved fylkestingvalget.

Det har vært utstrakt kontakt begge veger over Eidsvollskogen opp gjennom århundrene. Både Henrik Wergeland på 1830-tallet og Aasmund Olavsson Vinje i 1860 har skrevet om sine vandringer mellom Eidsvoll og Sand. Bilvegen, som nå heter fylkesveg 181, ble tatt i bruk rett etter krigen og bidro til at bygda vår ble åpnet opp vestover.

I mange år tiår har Nord-Odals politikere kjempet for utbedring og omlegging av vegen, som stort sett følger den samme traseen og med de samme krappe og uoversiktlige svingene som på 1940-tallet. I dag er trafikken større enn noen gang; både av langtransport, busser og pendlere. Ikke minst om vinteren kan den vel to mil lange strekningen være en utfordring å kjøre. Vegen er ganske enkelt ikke dimensjonert til å betjene dagens trafikk.

Lokalpolitiske initiativ, ikke minst de siste 10-15 årene, har ikke ført fram. Det kompliserer arbeidet at vegen er underlagt to fylkesmyndigheter, Akershus og Hedmark. Vegen har aldri nådd opp i kampen om midler til annet enn flikking av asfalt. Med Viken og Innlandet storfylker fra årsskiftet vil ikke kampen om midler bli enklere. Interessen for vegen i Eidsvoll har heller ikke vært den største, da kommunen har prioritert viktigere og mer trafikkerte strekninger. Gullverket er jo ikke akkurat sentrum i Grunnlovsbygda ...