NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 22. 08. 2019 14:49 | TIL HOVEDSIDEN

Mangfold, positivitet og vekst må prege Nord-Odal
 


– Det er på tide at vi tar et krafttak for hele og faste stillinger i eldreomsorgen. Vi er enige med Fagforbundet om dette, og jeg har tro på at vi sammen med Ap kan få gjennomført mye i løpet av perioden. Ellers vil vi kjempe mot kommunesammenslåing og andre sentraliseringstiltak fra regjeringen, og vi vil fortsette arbeidet med næringsutvikling og andre målrettede tiltak som fremmer befolkningsvekst.

Dette sier vår 1. kandidat ved kommunevalget, Gunnar Nygård.
 
Gunnar har lang fartstid i politikken. Han var kommunestyremedlem i 2003-2007, deretter varamedlem mellom 2007-2011 før han igjen var fast møtende medlem fra 2011-2015. Denne perioden, fra 2015-2019, har Gunnar vært medlem av kommunestyret, formannskap og nestleder i Utvalg for oppvekst og kultur.
 
I SV har Gunnar vært leder i Nord-Odal SV siden 2004, med en liten pause mellom 2007-2009. Han har også vært styremedlem i Hedmark SV i periodene 2011-2014 og 2017-2019. Nå er han medlem av Innlandet SVs organisasjonsutvalg.

Gunnar Nygård (66) er gift med Rannveig, som også er listekandidat for Nord-Odal SV, og sammen har de to barn og to barnebarn. 

Pensjonert journalist
På 70-tallet var Gunnar i flere år lærer (ufaglært) ved ungdomsskolen i Nord-Odal. Senere avbrøt han studier i statsvitenskap til fordel for en yrkeskarriere som journalist; først i Glåmdalen, senere i eget nyhetsbyrå med allsidige oppdrag for bedrifter, institusjoner og organisasjoner. Blant annet hadde han i mange år ansvar for produksjon av bladet Skøytesport og Norges skøyteforbunds nettsider. De siste årene som yrkesaktiv var Gunnar journalist, fotograf og redaktør for Odalsportalen, ei nettavis for odalskommunene.
 
Idrett og lokalhistorie

Gunnar har lagt ned mye frivillig arbeid innenfor idrett og kultur. Fra 1971 og til langt utpå 2000-tallet hadde han flere verv i Sand IF, Sand IFs skøytegruppe og Hedmark skøytekrets. Han var blant stifterne av suksesstidsskriftet «Jul i Nord-Odal» i 1990, og han har vært et sentralt medlem i redaksjonen helt fram til i dag. Gunnar er svært interessert i lokal kultur og historie, og han har vært redaktør og forfatter av lokalhistoriske bøker i regi av Nordre Odalen Kulturminnelag. Han var leder av kulturminnelaget fra 2008 til 2019, og er nå nestleder.
 
– Det er viktig å dokumentere og bevare historien til et lokalsamfunn. Makter vi ikke det, blir vi fattige. Vi må også tenke på å dokumentere nåtida fortløpende. Det blir historie i framtida. Vi må også ta oss råd til å satse på kulturaktiviteter og tilbud som kommer i tillegg til det mest livsnødvendige. Derfor er jeg glad for at SV har vært en aktiv pådriver for det nye bibliotekbygget, Samling. Jeg gleder meg stort til det åpner neste år, sier Gunnar.
 
SV vokser i Nord-Odal
Nord-Odal SV har hatt en positiv utvikling det siste året, blant annet med en dobling av medlemstallet. Det er en optimistisk partileder og førstekandidat som gleder seg til valgkampen.
 
– Vi har 21 gode navn med variert bakgrunn på lista vår, og ikke minst er jeg glad for at vi har en fin variasjon både kjønns -og aldersmessig. Jeg synes også det er bra at vi har kandidater med sterke Rødt-sympatier på lista. Rødt og SV bør etter min mening snarest inngå et tettere og mer forpliktende samarbeid, sier han.

Rødgrønn jubel da valgresultatet i 2015 ble klart: Gunnar sammen med Lise (Ap) og Inge (Sp).

Lite handlefrihet
– Hvilke utfordringer ser du for Nord-Odal de kommende årene?
 
– Den anstrengte kommuneøkonomien gir politikere og administrasjon svært lite handlefrihet. For Nord-Odal SV vil derfor den viktigste oppgaven være å påvirke regjeringen til å gi kompensasjon for redusert eiendomsskatt og endre modellen for rammeoverføringene fra staten. Modellen er svært uforutsigbar og urettferdig for Nord-Odal og andre distriktskommuner. Med SVs alternative statsbudsjett vil Nord-Odal kommune ha fire-fem millioner kroner mer å rutte med til skole, eldreomsorg og andre oppgaver hvert år.  
 
Ærlighet og realisme; ikke store ord
– Erfaringen fra mange år i kommunepolitikken har vist meg at vi må være ærlige og realistiske. Nord-Odal SV vil ikke bruke store ord og gi konkrete løfter om saker som skal gjennomføres i kommende periode, men vi vil være tydelige på hvilke mål vi jobber mot. Vi ønsker å bidra på en positiv, seriøs og konstruktiv måte i lokalpolitikken. Med dette som bakgrunn forplikter Nord-Odal SV seg til å arbeide for å opprettholde og – hvis økonomien tillater det – styrke og utvide det nåværende tjenestetilbudet i kommunen, sier Gunnar og legger til: – Jeg håper vi kan fortsette å styrke det mangeårige og gode samarbeidet med Arbeiderpartiet; de siste årene også med Senterpartiet.
 
Som SV-politiker kan jeg garantere at jeg vil gå inn for prosjekter som skaper økt bolyst og som kan gi Nord-Odal økt attraktivitet. Et slikt prosjekt er den nye barnehage i Mo. Byggingen starter i høst.
 
Psykisk helse
– Noe annet jeg brenner spesielt for er tiltak som kan hjelpe ungdommer med psykiske utfordringer. Dette er et stort og voksende samfunnsproblem som ikke bare angår Nord-Odal. Vi trenger flere miljøterapeuter og helsesykepleiere i skolen, sier Gunnar.

Vindkraft gir muligheter
I skrivende stund tyder alt på at E.ON starter anleggsarbeidene på Songkjølen og i Engerfjellet tidlig i høst.

– Nå håper jeg at vi kan legge mange års strid bak oss og se framover. Vi må påse at MTA-plan (Miljø-Transport-Anlegg) og konsesjonsvilkår blir fulgt. Som sindige og fornuftige nordodølinger må vi sikre fellesskapets interesser i både utbyggings- og driftsfase. Vi må være kreative og offensive, slik at vindkraftprosjektet – som vil gi viktige inntekter i form av eiendomsskatt – får en størst mulig positiv effekt for kommunen, sier Gunnar.

Samhandling, fellesskap og sosialisme
– Jeg og SV ønsker oss et mangfoldig fellesskap med samhandling, positivitet og gode sosiale nettverk – uavhengig av alder, sosial bakgrunn, kjønn og opprinnelse. SV vil ha en politikk som bygger på små forskjeller og sterke fellesskap. Det innebærer at vi deler både goder og byrder etter behov og evne. I dag deg, i morgen meg. Med andre ord: sosialisme i ordets beste og egentlige forstand.