NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 22. 08. 2019 09:39 | TIL HOVEDSIDEN

– Jeg stemmer SV!

Nord-Odal SV har et flott program. Her er noen punkter om hvorfor SV er mitt parti.

 • Jeg er opptatt av at Norge ikke må fjerne seg fra fellesskapstanken og solidariteten som ble bygd opp etter krigen. Disse verdiene ble utviklet i erkjennelse av at mennesker er forskjellige – med ulike forutsetninger, både helsemessig og intellektuelt, og med ulike behov, MEN det var allmenn enighet om at alle skulle få like muligheter til et godt liv i et fellesskapsbasert samfunn. Dagens regjering sender mange signaler og fatter mange vedtak som truer disse verdiene. Det skal ikke være slik at bare de som «fortjener» det skal ha mulighet til å utvikle seg optimalt (ofte på bekostning av andre). SV står for en politikk som kan hindre en slik negativ utvikling.

 • SV står for en skolepolitikk jeg deler. Barn og ungdom lærer og utvikler seg bedre i en skole preget av gode relasjoner og tillit framfor å bli utsatt for prøver og testing hele tiden. Det er dessverre et faktum at mange barn og unge har utviklet psykiske plager som følge av utviklingen i skolen de siste årene.

 • SV står for et syn på helse-og omsorgspolitikk jeg deler. Jeg ønsker ikke velferdsprofitører som fokuserer mer på fortjeneste enn gode tjenester for brukerne og trygge arbeidsforhold for de ansatte.
   
 • SV fokuserer på arbeidstakeres rettigheter og goder. Det er et viktig arbeid i en tid hvor innarbeidede trygge og rettferdige ordninger for arbeidstakere står under press, ikke bare i Norge, men dette er et internasjonalt fenomen. Man skal være klar over at disse rettighetene og ordningene har blitt kjempet fram over lang tid. Blir de svekket eller rasert, vil det ta lang tid å bygge dem opp igjen.
   
 • Ikke minst er SVs miljøpolitikk viktig for mitt valg av parti.
   

Her kan du lese Nord-Odal SVs program for årene 2019-2023