NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 22. 08. 2019 10:23 | TIL HOVEDSIDEN

– Vi trenger mer raushet og bevisstgjøring

Kai Yngve (59) har lang fartstid som SV-medlem, og han satt i kommunestyret fra 1995 til 1999. Han har vært leder i forliksrådet i mange år og medlem av flere komiteer og utvalg. I Nord-Odal SV har han siden starten i 1975 vært styremedlem og kasserer. Raushet og bevisstgjøring er to viktige stikkord for hans politiske standpunkt.

Som ivrig jeger og friluftsmann er Kai svært opptatt av miljø og klima.

– Dette er en sak jeg virkelig brenner for. Med alderen har jeg fått en økende forståelse for hvor viktig dette er, både lokalt og globalt. Jo bredere vi favner, jo bedre effekt får tiltakene. Vi må alle tenke grundigere over konsekvensene av levemåten og handlingene våre, sier han.

Som et lokalt eksempel trekker Kai Yngve fram kirkegårdssøppel. Han er forskrekket over hvor mye plast som kastes blant planterestene i konteinerne som står ved kirkegårdene. Han oppfordrer folk til å tømme posene i konteineren og ta med seg plastposen og eventuelt annet ikke-kompostertbart avfall hjem.

– Vi burde finne bedre alternativer for kompostering og kildesortering. Konteinerne er heller ikke særlig pene. Kanskje kirkeetaten eller GIR kunne sette ut flere mindre søppeldunker? Jeg har sett tilsvarende løsninger ved kirkegårder andre steder, sier han.

Ellers vil Kai at SV bidrar til næringsutvikling og støtte til gründere i kommunen, og han nevner spesielt betydningen «Odalsambulansen» har for bygdefolket.

– Vi bør også jobbe for å få en lege med utrykningstjeneste med egen sjåfør; en såkalt miniambulanse som kan komme raskt ut ved akutte behov, sier han.

– Vi må sikre en verdig og god eldreomsorg med flere varme hender, og ikke minst bør psykiatrien styrkes. God psykiatrisk oppfølging vil føre til at flere kan komme ut i arbeid. Og selvsagt må vi ha gode skoler med tilstrekkelig antall gode og inkluderende lærere, avslutter vår 12. kandidat.