NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 20. 08. 2019 11:56 | TIL HOVEDSIDEN

SV-veteranen i Nord-Odal

– Med de økende ulikhetene vi ser i samfunnet i dag, er det ikke vanskelig å være sosialist. Klasseforskjellene eksisterer fortsatt.

Dette sier Per Norheim. Med sitt sterke og kompromissløse engasjement for en sosialistisk politikk, kombinert med sindighet og raushet har han satt sitt preg på lokalpolitikken gjennom flere tiår.

Per kan se tilbake på fem perioder i Nord-Odal kommunestyre og formannskap. Fra 1999 til 2003 var han varaordfører. Han har også vært representant i Hedmark fylkesting i to perioder. Ytterligere en periode møtte han som vararepresentant.

Ambisjonene er ikke lenger like store, men 72-åringen sa ja til å være med nok en gang, nå på «hedersplassen» aller nederst på lista ved årets kommunevalg.

Medlem siden starten
Per meldte seg inn i SV da partiet ble stiftet i 1975. Etter hvert engasjerte han seg i lokalpolitikken, og han var aktiv i flere kommunale utvalg (friluft, kultur, helse og likestilling) før han i 1991 ble valgt inn i kommunestyret. Det var for øvrig et brakvalg for SV med 17% av stemmene og fire representanter innvalgt (Dag Amundsen, Marie Slettvold og Kai Yngve Vangen i tillegg til Per). I mange år var han leder i Nord-Odal SV, og nå er han nestleder.

Den politiske gnisten ble tent mange år tidligere. Etter framhaldsskolen fikk Per jobb i en verkstedbedrift i Oslo. Han forsto raskt betydningen av å være fagorganisert.

– Det var mye politisk diskusjon i pausene, og etter hvert ble det tent en gnist i meg. Jeg vil spesielt nevne fagforeningslederen og sosialisten Ragnar Kalheim som en av mange som jeg lærte mye av.

Per i en noe yngre versjon sammen med May Stenersen Lund under valgkampen i 2003.

Aktiv og engasjert tillitsvalgt
Etter hvert ble Per tillitsvalgt, og opp gjennom årene har han hatt styre- og lederverv i mange fagforeninger. En tid var han nestleder i Kongsvinger og omegn LO (tidligere Samorg), han har deltatt på Geneve-skolen for nordiske tillitsvalgte og han har gått LO-skolen på Sørmarka.

– Jeg stemte Ap de to første gangene jeg hadde stemmerett. Deretter ble det NKP ved én anledning før jeg meldte meg inn i SV. Jeg følte meg hjemme i der, ikke minst på grunn av motstanden mo EF og amerikanernes krigføring i Vietnam. Andre viktige saker for meg var – og er fortsatt – kampen for arbeidernes rettigheter og kampen mot rasisme. Jeg har i alle år vært en del av venstresida i partiet, sier Per.

Frivillig arbeid

På privat basis tok han i mot fire chilenske flyktninger på 1980-tallet og lot de få bo i et hus han disponerte. Dette sosiale engasjementet har han beholdt helt fram til i dag. Han er aktiv i Norsk Folkehjelp og Frivilligsentralen. Han kjører hver uke ut mat til eldre, og han påtar seg småjobber for eldre og uføre både sommer og vinter.

Kamp mot markedskreftene
– Hva er det viktigste SV kan gjøre i Nord-Odal i årene som kommer?
– Vi må sjølsagt arbeide for best mulig eldreomsorg, skole og barnehage. Vi må sørge for at de kommersielle kreftene ikke får innpass i disse tjenestene, og vi må bevare Nord-Odal som egen kommune. Vi må bygge opp en heltidskultur og ha et nært og godt samarbeid med fagbevegelsen og kommunens ansatte, som gjør en kjempeinnsats for fellesskapet hver dag, sier Per. Han legger til at det er tragisk at markedskreftene styrer mer og mer i offentlig virksomhet. Han synes det er leit at Ap var med på å slippe disse kreftene løs.

Per håper også at SV og Rødt finner sammen i et tettere samarbeid fram mot neste stortingsvalg.