Page 1 - Nord-Odal SVs program 2019-2023
P. 1

Nord-Odal SVs program for perioden 2019-2023


   Mangfold, trygghet
   og vekst i nærmiljøet                To natteravner i frivillig tjeneste for fellesskapet.


   Et varmt og


   raust samfunn


   for alle
    SOSIALISTISK VENSTREPARTI
   1   2   3   4   5   6