NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 14. 05. 2019 10:26 | TIL HOVEDSIDEN

Ordfører med hjerte også for SV
– Jeg har også et hjerte for SV. Det er morsomt å følge partiet om dagen; det går en rød vind over landet, sa ordfører Lise Selnes da hun besøkte medlemsmøtet vårt i kommunestyresalen 7. mai.  

Lise tok opp en rekke aktuelle temaer, og han ikke skjul på at kommunen står foran mange krevende saker. Kommunens økonomi er en av dem.

– Vi ønsker oss sjølsagt et bedre økonomisk handlingsrom. Regjeringen fjerner inntektsmuligheter å reduserer eiendomsskatten uten kompensasjon, og det er også planlagt endringer i den såkalte distriktsindeksen for fordeling av overføringer til kommunene. I tillegg er vindmøllene forsinket, sa Lise. Alt dette vil medfører et tap på flere millioner kroner årlig for Nord-Odal.

Hun avviste samtidig Nord-Odal Høyres «fake news» om at det er byggingen av Samling som er årsaken til den krevende økonomiske situasjonen. Lise presiserte at kommunen ikke skal betale for leilighetene og bankens del av bygget.

Ordføreren kom også inn på det gode samarbeidet mellom Arbeiderpartiet og SV i Nord-Odal. De to partiene har stått støtt og stødig sammen om de aller fleste vedtakene i kommunestyret gjennom mange år, og hun håpet at dette vil fortsette også i den kommende fireårsperioden.

– Vi er i gang med mange spennende prosesser, og målet er en best mulig kommune; et best mulig lokalsamfunn for alle typer mennesker. Vi har en plan bak det vi gjør. Noe av det viktigste er at vi blir flere nordodølinger. Derfor trenger vi en aktiv boligpolitikk, både i Sand og i Mo. Vi må satse på tiltak som får næringslivet til vokse og gi oss nye arbeidsplasser, slik at får en bærekraftig og sjølstendig kommune, sa Lise som kunne observere mange støttende nikk i kommunestyresalen, der begge partier håper på et solid innslag av engasjerte og røde lokalpolitikere til høsten.

Avslutningsvis oppfordret Lise alle til en saklig og ryddig valgkamp der alle omtaler sine meningsmotstandere med respekt og i en hyggelig tone.

– Vi trenger politisk bredde og ulike partier skal vi opprettholde et levende demokrati i Nord-Odal, sa hun.

Ellers gjorde vi noen siste endringer i programmet vårt; blant annet bidro Arild Hovden med et bilde til framsida. Nå gjenstår bare korrekturlesing og mindre layoutjusteringer før programmet kan trykkes og publiseres på nett.