NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 29. 08. 2019 17:44 | TIL HOVEDSIDEN

Quazim gleder seg til å stemme

Quazim (41) kom til Norge som asylsøker i 2012. Etter noen måneder på asylmottak, flyttet han til Nord-Odal våren 2013. Nå har han permanent oppholdstillatelse og bor i leilighet på Sand.

I sitt hjemland, Somalia, opplevde han forfølgelse, undertrykkelse og ufrihet gjennom mange år under et strengt militærdiktatur. Han visste ikke hva demokrati var før han kom til Norge. Han har brukt mye tid på å lære om det norske valgsystemet og forskjellen på fylkestingvalg, kommunevalg og stortingsvalg. Nå gleder han seg til å stemme i et fritt valg for aller første gang.

– Som sosialist vil jeg gjerne være med å arbeide for demokratiske verdier. Jeg setter stor pris på å få bo i et samfunn der folk opplever frihet og trygghet, og at alle har tilgang til den hjelpen de trenger. Fra de er 18 år bestemmer folk selv, og både helsetejenester og utdanning er gratis. Vi har alle muligheter til å leve gode liv, sier Quazim.

I Somalia drev han en matvareforretning. Den første tiden i Nord-Odal jobbet han på KIWI Sand. Så fikk han en alvorlig sykdom. Nå håper han å bli frisk, så han kan komme i jobb igjen. 

– Hvordan synes du det er å bo i Nord-Odal?

– Jeg har det svært bra her. Det er stille og rolig, folk er snille og vennlige, og jeg har fått god hjelp av kommunen. Jeg har ikke bil. Så skulle jeg ønske meg noe, var det bedre bussforbindelser. Det er bra mellom Sand og Eidsvoll i uka, men i helgene kan det være svært vanskelig å komme til og fra Oslo, sier han.