NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 08. 2019 11:33 | TIL HOVEDSIDEN

Vil være de dementes talskvinne

Randi (58) har vært varamedlem til kommunestyret i to perioder, og hun har også vært medlem i Utvalg for i eiendom og samfunn.

Kirken har en sentral plass i mange nordodølingers hjerte – noen som et kulturbygg, noen som et gudshus og noen har det som en arbeidsplass. Som SVer vil Randi jobbe for at kirken skal være et sted hvor alle som vil skal være velkomne uansett hvor de kommer i fra, hvilken seksuell legning de har, uansett hudfarge og tro. Kirken skal være åpen for alle i livets gleder og sorger, alle skal møtes med samme respekt og omsorg. Åpne kirker er det vi trenger for alle innbyggere i vår kommune.

– Kirkene og kirkegårdene skal fremstå som steder der en kan finne fred og kan koble fra en liten stund. De ressurser vi trenger for normalt og nødvendig vedlikehold av kirke og kirkegård må vi jobbe for å skaffe, slik at kommunens innbyggere kan være stolte av de tre kirkebyggene og kirkegårdene sine, sier Randi.

Ellers vil Randi gjerne være med og løfte fram og synliggjøre de dementes situasjon og legge til rette for at de skal få tilfredsstilt sine daglige behov som enkeltindivider.

En annen sak jeg brenner for er å gjøre det enklere for de som vil gjøre om fritidsboliger til permanente boliger. Nord-Odal trenger flere innbyggere, sier hun.