NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 06. 09. 2019 11:40 | TIL HOVEDSIDEN

Heltidskultur i fokus på Speakers' Corner

Kantina på sjukehjemmet var som vanlig fullsatt da Fagforbundet Nord-Odal inviterte til Speakers' Corner for 12. året på rad.

Medlemmer og andre ansatte i kommunen var invitert til en enkel lunsj sammen med politikere og tillitsvalgte i Fagforbundet og LO.

Alle Nord-Odals partier var invitert, men som vanlig var det bare Ap og SV som deltok. Både ordfører Lise for AP og Gunnar for SV la stor vekt på heltidskultur i sine innlegg, og begge partier vil i kommende periode prioritere dette i nært samarbeid med de ansatte og tillitsvalgte i fagforeningene.

– Jeg er glad for den sterke politiske støtten vi nå har for denne viktige saken, sier lederen i Fagforbundet Nord-Odal, Mona Kristin Vangen.

I tillegg snakket også LO Kongsvinger og Omegns Arve Lindemark, og Fagforbundets Iren Mari Luther og Helene Harsvik Skeibrok.

Alle som var talerstolen la vekt på viktigheten av å bruke stemmeretten.

– Ikke minst må vi huske at for ansatte i kommuner er valget også et valg av arbeidsgiver de neste fire åra. Noen partier er mer bevisst på sitt ansvar for dette enn andre er, sier Mona.

Ordførerløftet
Både ordfører Lise og ordførerkandidat Gunnar signerte Fagforbundets Ordførerløfte, der de forplikter seg på fem punkter:

1) Etablere en heltidskultur i kommunen. Bare unntaksvis, og etter avtale med tillitsvalgte, skal deltidsstillinger kunne lyses ut.

2) Sørge for at trepartssamarbeid og medbestemmelse etter lov og avtaleverk fungerer fullt ut på alle nivå i kommunen.

3) Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

4) Sørge for at kommunen har egne lærlingplasser i henhold til KS' måltall, 2 lærlinger pr 1000 innbyggere

5) Sørge for at kravet om fagarbeidere og lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser og i kontrakter om kjøp av tjenester.

– Jeg blir nok ikke ordfører, men jeg og SV vil uansett følge opp disse kravene i kommende fireårsperiode, sier Gunnar.

Karin takket brannmannskapene
Karin Andersen holdt en kort appell der hun blant annet oppfordret oss alle til å bli flinkere til å se de folka som ikke roper høgest, og hun understreket betydningen av en sterk fagbevegelse.

– Vi kan ikke ha et samfunn der det er slik at sjøl folk som er i full jobb må få sosialhjelp for å klare seg, sa hun.

Da noen av våre brannmenn kom inn i kantina, benyttet Karin anledningen til å takke nettopp disse for innsatsen.

– Brannmannskapene er helter i lokalsamfunn og i kriser. De kommer ofte først til ulykker og må håndtere vanskelige situasjoner før politi og ambulanse kommer. Her gjør de og kommunene en viktig jobb som de fortjener takk og betalt for og der staten må bli bedre til å få politi og ambulanse raskere ut og kompensere kommunene for jobben som blir gjort, sa Karin.

 


Gunnar Nygård lovet full støtte fra SV til arbeidet for en heltidskultur i kommunen.  
 
Hyggelig besøk av sentrale SV'ere: Bjørn Tollan Jordet, Karin Mathisen og Karin Andersen. 
 
Karin Andersen takket brannmannskapene for god og samfunnsnyttig innsats. Her er hun sammen med Steffan Bunes, Stian Voll, Steinar Saugnes og Rune Ekornhol.