NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 28. 08. 2019 10:23 | TIL HOVEDSIDEN

SV er en garantist for ei bedre framtid

Jeg heter Stig. Jeg stemmer SV fordi det er det eneste partiet jeg føler meg hundre prosent trygg på at i enhver sammenheng vil trekke kommunen i riktig retning, og ikke logre for dagens regjering eller deres talsmenn ute i kommunene.

 • Jeg ønsker mer satsing på heltidskultur i arbeidslivet 
  Mange snakker om barnefattigdom, og det er bra at det prates om det, men det må også gjøres noe. Ingen barn er født fattige, men noen blir dessverre født inn i en familie med dårlig økonomi. Foreldre som må ta til takke med små prosentstillinger og må "shoppe" vakter for å få det til å gå rundt kan være en grunn til dårlig økonomi. Og med usikker inntekt følger blant annet nei til banklån og egen bolig. Ja til hele og faste stillinger.
   
 • Jeg ønsker at kommunale tjenester skal utføres i egenregi 
  Velferdsprofitører som kun er opptatt av å berike seg sjøl skal ikke være velkomne her. Om det gjelder helse eller oppvekst. Det er de ansattes arbeids-, lønns- og pensjonsvilkår det går ut over når noen få skal tjene store penger på pleietrengende og unger.
   
 • Jeg ønsker mer fokus på klima og miljø 
  Dette er vår tids aller viktigste sak. Alt annet avhenger av hvordan vi håndterer klimautfordringene, også lokalt. Vi forbruker mye mer enn jorda tåler. Vi må høre på ungdommen som ønsker forandring, ikke håne dem som forhåpentligvis skal leve her lenger enn oss litt eldre. Vi i Nord-Odal kan sjølsagt ikke redde verden, men hvis alle tenker globalt og handler lokalt så er vi på rett veg.
   
 • Jeg ønsker et mangfoldig, varmt og raust samfunn for alle
  SV er for meg en viktig stemme i samfunnet; en garantist for ei bedre framtid, for de mange, ikke de få. SV står for like rettigheter for alle uansett kjønn, religion, legning, hudfarge, bakgrunn eller funksjonsgrad.

  Her kan du lese Nord-Odal SVs program for årene 2019-2023