NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 02. 05. 2019 20:02 | TIL HOVEDSIDEN

Rekordoppslutning på Trautskogen 1. mai:
Fellesskapsverdier i fokus
 

 
Fornøyde etter dagens feiring på Skogvang: Fra venstre Bjørn Peter Sandmo, Najwan Abdulrahman, Lise Selnes, Mona Vangen (mangeårig leder av 1.mai-komiteen) og Gunnar Nygård. (Foto: Thomas Tinglum)
 
 
Fra seremonien ved Per Nylands bauta. Bjørn Peter Sandmo holder tale, mens Per Norheim og Per Haugsmoen holder flaggene.
 
Adele Nesset Kvam og Agnes Jonsrud, begge ti år gamle, fikk taktfast applaus og imponerte alle med en sang fra forestillingen «Temmeret skær fram!».
 
Nord-Odal Hornmusikk bidro også i år med stemningsskapende musikk.
Det var fullt hus og svært god stemning på Skogvang 1. mai. Mellom 90 og 100 personer, blant dem gledelig mange SVere, møtte fram for å feire dagen; det beste frammøtet på de 13 årene arrangementet har vært lagt til Skogvang.

Dagen startet tradisjonen tro med kort seremoni ved Per Nylands bauta ved kapellet. Deretter underholdt hornmusikken ute ved Skogvang, før feiringen fortsatte innendørs med sang og musikk ved Tre Skalder og frokost før dagens hovedtalere, Gunnar Nygård (SV) og Lise Selnes (Ap) entret scenen.

– Vi må vise at vi er gode sosialister. Det innebærer å gi avkall på goder som gavner oss sjøl og heller bidra til å hjelpe de som sliter mer, både i lokalsamfunnet, i landet vårt og ikke minst internasjonalt, sa Gunnar blant annet.

 Han kom ellers inn på den skremmende utviklingen med økende psykiske problemer blant unge, og han beklaget at regjeringens politikk fører til at fører til økte forskjeller blant folk.

– Vi har lenge trodd at klassesamfunnet og løsarbeider-samfunnet var et tilbakelagt stadium i Norge. Der har vi dessverre tatt feil. Vi ser konturene av et kaldere Norge – med nye klasseskiller. Stadig flere av oss vil få problemer med å følge med på vellykkethets- og velstandskarusellen. Forskjellene er i ferd med å øke att, sa han.

Både Gunnar og Lise tok til orde for et tett samarbeid på venstresida, både lokalt og nasjonalt. Blant de viktigste lokale lokale sakene nevnte både Gunnar og Lise kampen for heltidsstillinger i de kommunale virksomhetene og et tett samarbeid med fagbevegelsen.

– I Nord-Odal samarbeider SV, Fagforbundet og Arbeiderpartiet om denne markeringa på Arbeidernes dag. Det gir meg en trygghet, en trygghet om at det er respekt mellom oss som står på venstresida i norsk politikk i Nord-Odal. Denne tryggheten gir meg også en tro om at vi samlet kan ta opp kampen mot deltid i offentlig sektor, sa Lise.

Fellesskap var et begrep som sto sentralt i dagens markering. Gunnar leste diktet «Tung tids tale» av Halldis Moren før han avsluttet slik: – Fellesskapet tar vare på oss. Vi må ta vare på fellesskapet.

Innholdsmessig var det ikke store forskjeller på de to talene. SV og Ap i Nord-Odal har samarbeidet godt i mange år, og alt ligger til rette for at dette videreføres også etter kommende valg.

I sin tale ved bekransningen av bautaen ved kapellet hedret Bjørn Peter Sandmo Per Nyland for hans oppofrende innsats for flyktninger under krigen. Han trakk en parallell til dagens situasjon: – Dagens politikk fører til at vi stadig ser og hører om kamper, som oftest langt borte, men vi får det fortsatt også hit. Vi ser en stadig større tilslutning av høyreekstreme, fordi vi tar imot og gir husrom til flyktninger. Jeg er skremt av utviklingen og håper denne vil snu. Det er ingen tvil om at vi må ta vårt ansvar og gi trygghet nå, sa han.

Najwan Abdulrahman holdt en appell på vegne av Norsk Folkehjelp Odal. Hun avsluttet slik: – Vi kan ikke løse all verdens problemer. Vi skal ikke fortelle folk hvordan de skal leve sine liv. Det vi derimot skal gjøre er å sikre at de som kjemper hver dag for å forbedre sine samfunn, ikke skal stå alene. De skal vite at vi står solidarisk sammen med dem og støtter dem i deres kamp! For folk forandrer verden, men ikke alene.
Støtt Norsk Folkehjelps 1. mai-aksjon – og la oss stå sammen mot ulikhet.

Njål Føsker bandt programmet sammen. Han benyttet anledningen til å rose det svært gode og mangeårige samarbeidet om 1.maimarkeringen mellom Ap, SV, LO og Fagforbundet.