NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 01. 09. 2019 22:05 | TIL HOVEDSIDEN

Vågemot og åpenhet mot tabuer og skam

– Vær medmenneske; by på deg sjøl og vis litt omsorg. Vær ekte, og våg å vise og formidle din egen smerte. Finn noen å rekke ut ei hånd til, sa Arild Hovden da han avsluttet temadagen «Og du som er så stor og sterk» i Milepelen nylig.
 
Av Gunnar Nygård

Deltakere og arrangører: F.v. Lise Selnes, Raymond Lønberg, Heidi Dalby Moe, Jarle Holseter, Arild Hovden, Siri Christensen og Hanne M. Bergum.
– Som politiker vil jeg slåss for psykisk helsetjeneste. De redder liv, sa Arild og nevnte at kompetanseheving og ressursbruk på dette feltet må prioriteres. Han refererte blant annet til sin egen overgrepshistorie som han sto offentlig fram med tidligere i år.

Temadagen ble arrangert av Mental Helse Nord-Odal og organisasjonen Utsatt mann. Det ble noen sterke og tankevekkende timer, og vi fikk høre gripende historier om seksuelle overgrep mot gutter og menn; overgrep som har fått dramatiske konsekvenser for mange langt opp i voksen alder. Deres erfaringer og møter med hjelpeapparatet ble gjenstand for diskusjon og kommentarer.

Må arbeide for mer åpenhet
Ordfører Lise Selnes åpnet seminaret og takket Arild for initiativet.

– Som politiker er jeg glad for å bli kjent med dette temaet. Oppmerksomheten rundt overgrep mot menn er lav. Temaet er skambelagt, men det er ikke den utsatte som skal føle skam. Vi må arbeide for større åpenhet, sa Lise.

Hun nevnte at det interkommunale krisesenteret i vår region har en egen avdeling for menn, og at vi må være åpen for at kvinner også kan være overgripere. På spørsmål om hva kommunen kan gjøre svarte hun at det er viktig å finne gode løsninger slik at hjelpeapparatet settes i best mulig stand til å ta i mot ofrene.

– Vi må snakke om temaet, og vi må innse at dette skjer også i vårt nærmiljø. Det forekommer i alle livsfaser, men ungdomstida er spesielt utsatt, sa Lise.

Arild bekreftet at det er flere utsatte menn også i Nord-Odal. Overgrep skjer i alle samfunnslag, og det er store mørketall i statistikken.

Jarles sterke, personlige historie
Jarle Holseter og Raymond Lønberg representerte organisasjonen Utsatt mann. De reiser landet rundt på tilsvarende seminarer, og sammen med andre medlemmer av organisasjonen er de kontaktpersoner og veiledere for andre utsatte menn.

Jarle, som har slekt i Nord-Odal, ble intervjuet av Raymond. Han fortalte rolig og velformulert om sitt liv fra han som smågutt ble misbrukt av en nær familievenn. Traumene fra de mangeårige overgrepene førte videre til rus og medfølgende problematisk voksenliv. Han måtte bli 37 år før han fant noen han våget å åpne seg for og kunne trenge gjennom skammen. Han fikk hjelp og klarte etter hvert å etablere en normal tilværelse. Nå har han som fremste livsoppgave å hjelpe andre som har tilsvarende bakgrunn.

– Jeg brukte fire år på å «komme gjennom». Det var møtet med andre utsatte menn som var til best hjelp. Det er viktig å ha andre som kan lytte og gi råd, og kanskje bidra til kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. En mail eller en telefon til oss i Utsatt mann kan være det første steget, sa Jarle.

Les mer om Utsatt mann

Vågemot og avskamming
Heidi Dalby Moe og Siri Christensen informerte om arbeidet ved SMISO Elverum. SMISO står for «senter mot incest og seksuelle overgrep». Senteret er et av flere i Norge og samarbeider nært med Utsatt mann. Vågemot og avskamming var to stikkord i deres innlegg. SMISO har en svært lav terskel, det er ingen ventetid og tilbudene er gratis. Nord-Odal er én av åtte kommuner i Hedmark som bidrar med årlig støtte til senteret.

– Vi har et godt samarbeid med psykisk helsetjeneste i Nord-Odal kommune, sa Heidi.
 
Både Arild og Siri kom inn på det tragiske i at psykisk helse er underprioritert av myndighetene og faktisk bygges ned mange steder, samtidig som behovet er voksende, ikke minst blant barn og ungdom. Heidi fulgte opp med en klar oppfordring til våre øverste myndigheter om å sette i gang tiltak. – Vi må få bedre drahjelp ovenfra, sa hun.

– Det er viktig at barn som sliter møter trygge og modige voksne i skolen, sa Siri som for øvrig bidro med sterke og flotte sanginnslag. Det samme gjorde Solfrid Anita Ruud og Svein Olav Knapperholen (bildet).

Les mer om SMISO

– Overgriperne må også få hjelp
Lise nevnte at Nord-Odal kommune har en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og hun understreket betydningen av å sikre midler, kompetanse og ansatte til å følge opp denne. Hun la til at det er viktig at også overgriperne må få hjelp; de er ikke monstre.

Psykisk helsetjeneste i Nord-Odal var sterkt representert i salen, men siden seminaret var lagt til noen formiddagstimer, kunne oppslutningen vært langt bedre. La oss håpe at dette var en begynnelse; en inspirasjon til oss alle om å ta tak i denne tematikken.