NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 12. 09. 2019 16:21 | TIL HOVEDSIDEN

Vi er fornøyd med framgangen!

Nord-Odal SV gikk fram med 2,4% til 9,8. I stemmetall økte vi fra 176 i 2015 til 248 i år. Det er vi svært godt fornøyd med, selv om det ikke holdt til å få et tredje mandat i kommunestyret. Vi manglet bare fem stemmer. Takk til alle som stemte på oss, og en ekstra takk til alle som sto på gjennom valgkampen og på forskjellige måter bidro til framgangen!

Arbeiderpartiet gjorde sitt nest dårligste kommunevalg gjennom tidene og ble nesten halvert. Samtidig fikk Senterpartiet en sterk, men ikke uventet vekst. I kommunestyret får Ap 10 representanter og Sp 9. Høyre og FrP får 2 hver. Gunnar Nygård og Arild Hovden blir våre to faste representanter, mens Berit Andersen Skogvang og Bjørn Ivar Lund står øverst på lista over vararepresentanter.

Allerede tidlig i valgnatta ble det klart at Ap ikke lenger vil ha rent flertall i kommunestyret, og ordfører Lise Selnes tok et rask initiativ og foreslo ei samarbeidsavtale mellom oss, Ap og Sp. Den ble kladdet på rosa papir og signert av Ranghild Hagenrud Moen for Sp og Gunnar Nygård for SV (bildet). Dermed får vi en meget sterk og funksjonsdyktig flertallskonstellasjon i kommunestyret. Lise beholder ordførerklubba, Ragnhild blir varaordfører mens Gunnar får plass i formannskapet og lederverv i ett av hovedutvalgene. Samarbeidsavtalen skal behandles videre av et forhandlingsutvalg kommende uke med sikte på å ha både en felles politisk strategi og fordelingsnøkkel for utvalgsplasser klar til det første kommunestyremøtet 16. oktober. Styret i Nord-Odal SV har møte mandag 16. september for å velge utsendinger til forhandlingene. Det vil også bli et medlemsmøte med det første.

Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye, krevende og interessante år. Vi ser fram til å kunne fronte gode SV-saker og ellers være med i et framtidsrettet og positivt samarbeid med andre gode krefter til nytte og glede for kommunen og innbyggerne.

Vi benytter også anledningen til å takke alle som ga oss både ros og ris, og som kom med konstruktive innspill under valgkampen.

Det er ellers grunn til å merke seg at frammøteprosenten i kommunevalget viste en positiv økning, fra lavmålet på 58,5 i 2015 til 62,5 nå. Det er ikke så langt unna landsgjennomsnittet på 64,7.

Kvinneandelen sank fra 40% (10) i 2015 til 35% (9) i år. I 2011 var den også på 35%.

Lise (263), Ragnhild (142) og Gunnar (64) fikk fleste personstemmer (fra sine egne lister). Gunnar fikk fleste slengere (fra andre partier) med 35, mens Lise fikk 34 og Ole Theodor Holth 8.

Interessant er det også å konstatere at SV står sterkest i Mo, der vi fikk 11,9% av stemmene, mens vi fikk 9,0 i Sand. I valget til fylkestinget stemte 7,1% av nordodølingene på SV. Innlandet SV får tre representanter i det nye fylkestinget. Arbeiderpartiet er størst med 20, mens Sp får 16.