NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 23. 08. 2019 21:54 | TIL HOVEDSIDEN

Optimistiske sosialister
Bjørnar Tollan Jordet sammen med noen av deltakerne på vennetreffet i Austvatn. (Foto: Gunnar Nygård)


– Det er gøy å være SVer for tida. Medlemstallet øker, og vi har aktive og flinke folk som er med og tar et tak. Stemningen er god; dette lover godt for oss!

Dette sa Bjørnar Tollan Jordet, som er Innlandet SVs førstekandidat ved fylkestingvalget, på et godt besøkt «Sosialistisk vennetreff» i Austvatn i regi av Nord-Odal SV.

Bjørnar holdt et inspirerende innlegg, der han trakk fram hovedpunktene i SVs politikk, både nasjonalt, på fylkesplan og lokalt. Velgerne vil lett kunne kjenne igjen SVs grunnleggende verdier og standpunkter på alle tre nivåer. Klima og rettferdig fordeling er to stikkord som sammenfatter mye av det SV vil arbeide for i kommende fireårsperiode.

Fellesskapet forvitrer
– Det er store forandringer på gang i samfunnet. Fellesskap forvitrer. Vi i SV må ta vare på fellesskapet, sa Bjørnar blant annet.

Det er knyttet spenning til oppslutningen om fylkestingvalget, siden Oppland og Hedmark er slått sammen til gignatfylket Innlandet. Bjørnar kom med kritiske kommentarer til regjeringens regionaliserings- og sentraliseringspolitikk, og på et konkret spørsmål kunne han bekrefte at SV vil gå inn for reversering av regionreformen. Han hadde tro på en sterk rødgrønn konstellasjon i det nye fylkestinget.

De fire hovedpunktene i SVs fylkesprogram er kamp mot barnefattigdom, grønn omstilling, mangfold, likestilling og inkludering, samt mestring i livet.

Samarbeid med Fagforbundet om heltidskultur
I Nord-Odal vil kampen for en heltidskultur i kommunen være en sterkt prioritert oppgave i årene som kommer. Mona Vangen, som er leder i Fagforbundet Nord-Odal, sa på møtet at alle kommunalt ansatte skal har krav på stillinger som gir ei lønn å leve av og muligheter til å planlegge familielivet.

– Altfor mange jobber ufrivillig deltid. Vi i Fagforbundet er glad for at vi får politisk drahjelp til å ta tak i dette. Det finnes løsninger, men en heltidskultur kan ikke vedtas over natta. Det krever langsiktig jobbing, og grunnbemanningen må styrkes, sa hun.

Det kom mange spørsmål og kommentarer over kaffekopper mosøkningssnipper, og det var en oppildnet og optimistisk gjeng sosialister som gikk ut i sensommerkvelden, vel forberedt til å ta del i valgkampen, enten det skjer offentlig, på arbeidsplassen eller blant venner og familie.