NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 27. 11. 2020 12:38 | TIL HOVEDSIDEN

SVs alternative statsbudsjett:
Betydelig styrking av kommuneøkonomien

I sitt alternative forslag til statsbudsjett for 2021 styrker SV økonomien i landets kommuner med 5,5 mrd. kroner, inkludert 600 mill. kroner til særlig ressurskrevende tjenester. For Nord-Odal vil det bety en økt inntekt på ca. 7,5 millioner kroner. For det beløpet kunne kommunen ansette 10 sjukepleiere eller 10 lærere.
 
SV styrker også fylkesøkonomien med 1,5 mrd. kroner og overfører i tillegg drøyt 2,6 mrd. kroner til eldreomsorg i kommunene fra helsebudsjettet ved å avslutte forsøk med statlig finansiering.

Det er penger til å løfte kvaliteten i eldreomsorgen, i fødselsomsorgen, barnehagene, skolen, sosialomsorgen barnevernet. Vi er det partiet som bevilger mest til kommunene i våre alternative budsjetter.
 
God kommuneøkonomi og sterk lokal velferd er et verdivalg. I motsetning til regjeringa prioriterer SV før skattekutt. Vi styrker rammen til kommuner og fylker slik at de kan gi trygghet i hverdagen til innbyggerne, og god skole og eldreomsorg, også gjennom koronakrisen.