NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 12. 2019 14:12 | TIL HOVEDSIDEN

Bygging av ny barnehage i Mo er utsatt
Byggingen av nye Gardvik barnehage er utsatt.

Etter at anbudene viste at prosjektet ville bli langt dyrere enn enn den vedtatte kostnadsrammen, vedtok kommunestyret 11. desember at planene vurderes på nytt for å finne et rimeligere alternativ. I vedtaket bes det om at en ny sak fremmes for politisk behandling i løpet av første halvår 2020. For å lukke et avvik i henhold til arbeidsmiljøloven og sikre de ansatte bedre garderobeforhold, skal det innen 1. august 2020 settes opp en midlertidig brakkerigg ved Mo barnehage. Vi har fått spøtrsmål på bygda om ungene også skal inn i brakkeriggen, men det stemmer ikke.

Forslaget ble vedtatt med 23 stemmer mot Høyres to, som stemte for sitt eget forslag om flytte ungene til Sand og bygge en ny, kommersiell barnehage der.

I et oppslag i Glåmdalen 22. desember understreker ordfører Lise Selnes at vedtaket om å bygge barnehage i Mo fortsatt står ved lag, og at det skal skje innenfor tidsramma selv om det nå blir en ny runde for å få ned kostnadene.

Lise sier videre: «I økonomiplanen er det satt av 75 millioner kroner til den nye barnehagen. Vi tar styring for at prosjektet skal være bærekraftig både i forhold til kommunens økonomi og framtidige barnetall, der vi ser en kraftig reduksjon og mindre behov. Selv om man bygger noe mindre enn opprinnelig tenkt, viser ordføreren til at det skal være mulig å bygge på den nye barnehagen ved behov.Underveis har det vært noen skjær i sjøen, men vi kommer til å få en fantastisk fin barnehage.»

BILDET: Tomta til den nye barnehagen ligger klar, rett nord for idrettshallen.

AV GUNNAR NYGÅRD