NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 04. 2020 13:59 | TIL HOVEDSIDEN

1. mai i koronaens tid

Gunnars tale

Sambygdinger og gode venner, gratulerer med dagen! Sjøl om 1. mai i år blir en annerledes dag, er den ikke mindre viktig. Det er i krisetider vi ser hvor viktig verdiene og politikken til arbeiderbevegelsen er.
 
Vi som har vokst opp i Norge etter krigen har fram til nå opplevd et liv uten store nasjonale kriser. Låg arbeidsledighet, en stor grad av trygghet for helse og økonomi har preget utviklingen gjennom flere tiår. Krisa vi nå står midt oppe i kom som et sjokk. Vi trodde vi var usårbare. Både som enkeltmennesker, som nasjon og som verdenssamfunn var vi alle totalt uforberedt.
 
Derfor er det godt å kjenne at vi lever i et samfunn som er sterkt nok til å komme gjennom krisen. Vi opplever at vi har gode offentlige tjenester som sikrer samfunnsfunksjonene. Folk har tillit til hverandre, folk har tillit til myndighetene, og myndighetene stoler på oss. Takket være en demokratisk og solidarisk fellesskapskultur klarer vi å håndtere utfordringene.
 
Staten er nødt til å spille en mer sentral rolle i økonomien, sier nobelprisvinneren i økonomi, Joseph Stiglitz. Kapitalismen med sine markedsstyrte og privatiserende løsninger har nok en gang vist sine svakheter; kapitalistene ber nå om fellesskapets penger, skattebetalernes penger, for å redde bedriftene sine. Høgresidas ideologi har spilt fallitt. 
 
Det er tøffe tider for arbeidsfolk. Derfor skal vi bruke 1. mai i år til å vise solidaritet og kreve kraftfulle og sosiale tiltak. Mange kjenner på utrygghet, mange har tapt arbeid og inntekt. Samtidig ser vi også at arbeidsfolk står på og yter nærmest over evne. Mange som før ble tatt for gitt av samfunnet er heltene i kampen mot viruset. Krisa viser hvem samfunnet ikke klarer seg uten.

Nå ser vi og forstår hvor viktige arbeidsfolk på golvet er for å holde samfunnsmaskineriet i gang, og for å sikre at vi alle får tjenestene vi er avhengige av. Det er helsearbeidere, renholdere, lærere, butikkansatte, de som jobber i renovasjon og transport, for å nevne noen. På en dag som 1. mai skal vi minne hverandre på at de er like viktige i den vanlige hverdagen som i kriser. Når vi kommer ut på den andre sida av krisa må de få mer enn applaus, de bør få høgere lønn og faste hele stillinger!

Mange er oppsagt eller permittert fra arbeidsplassen sin og har mistet den faste inntekta si. Unge arbeidstakere og lærlinger kan være ekstra sårbare i prosesser med nedbemanning og permitteringer. Studenter kan komme i en situasjon der de ikke greier å betale sine faste utgifter. Vi har et felles ansvar for å vise solidaritet med alle som står utsatt til i studie- og arbeidslivet, og som kan ha behov for særlige ordninger eller innsats for å sikre dagligliv, levekår og framtid.
 
De viktigste steinene i grunnmuren som vi nå skal reparere, er solidariteten med de som trenger ei hjelpende hånd for å stå oppreist. Vi må ha tru på oss sjølve, tru på og tillit til hverandre og til de som styrer oss og gir oss faglige råd. Kampen for rettferdighet, demokrati og solidaritet må fortsette. Det er slik vi bygger et godt arbeidsliv og et godt samfunn for alle. Vi må ikke glømme mulighetene vi nå får til en ny start med redusert forbrukspress, færre flyreiser, mer fokus på andre verdier enn de materielle. Vi må venne oss til å leve mer i nærmiljøet. Kanskje det på sikt kan gi oss et bedre liv, et bedre klima og et enda bedre fellesskap?
 
I dag må vi heller ikke glømme å løfte blikket utover våre egne nasjonale grenser. Internasjonal solidaritet er en viktig del av 1. mai-markeringen. Derfor vil jeg minne om kampanjen for å redde unger og andre sårbare fra flyktningeleirene i Hellas. Regjeringa har altfor lenge ventet på et initiativ fra EU. Nå er mange EU-land i gang med evakuering. Den dugnaden må Norge også være med på.
 
Til slutt vil jeg minne om stortingsvalget neste år. Da er det viktig at venstresida får hånda på rattet for å få skuta på rett kjøl og sette en ny kurs for Norge og framtida.
 
Fellesskapet tar vare på oss. Vi må ta vare på fellesskapet.