NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 30. 12. 2019 14:40 | TIL HOVEDSIDEN

Bygdehistorisk bygg står for fall
Dette er herredshuset som nå skal rives. Det ble satt opp og tatt i bruk på slutten av 1950-tallet. Bildet under: Johan Østli, som var ordfører fra 1960 til 1971, fotografert av Glåmdalen foran det nye, flotte bygget.

Gjennom 60 år har mange viktige avgjørelser blitt tatt innenfor disse veggene. Viktig bygdehistorie er blitt skrevet. Åtte ordførere har kommet og gått. Til sommeren står bygget på Sand for fall.

 Kommunestyret har nå vedtatt å rive herredshusdelen av kommunens administrasjonsbygg. Arbeidet er beregnet til å koste snaue 3,5 millioner kroner og er lagt inn i investeringsbudsjettet for 2020. Når bygget er revet, vil det medføre en innsparing i driftsbudsjett på vel 300.000 kroner på årsbasis. En fullstendig utbedring av bygget ville ha kommet på rundt 12 millioner.

Herredshuset er den eldste delen av kommunehuset, den som vender mot Samling. Det er dokumentert omfattende behov for bygningstekniske utbedringer. I saksutredningen som ble lagt fram for kommunestyret begrunnes dette slik:

«I kjelleren er det fyrrom, møterom, arkiv, lager og toaletter. I første etasje er det kontorer, datarom og ulike hvelv. I andre etasje er kommunestyresal, kontorer, hvelv og datarom. Totalt er det 14 kontorplasser. ... Det er behov for omfattende investeringer for å utbedre og brannsikre bygget. Tekniske anlegg er foreldet. Fyringsanlegg og radiatorer er over 60 år gamle. Elektrokjelen har lekkasjer og er også moden for utskifting. Ventilasjonsanlegget er i underkant av 50 år gammelt. Vinduene er gisne, med stort varmetap. Dreneringen har vært dårlig og det har dannet seg mugg i kjelleren pga fuktighet. Mugglukten brer seg oppover i etasjen. Inneklima er ikke bra. Bygget er i tillegg svært lite arealeffektivt. Det er mange kott, hvelv og lagerrom det ikke er behov for.»

Behovet for kontorplasser i kommunehuset blir sterkt redusert når NAV flytter ut fra sine nåværende 17 kontorplasser. I tillegg blir skatteoppkreverens tre kontorer ledige. Dermed vil kommunens behov for kontorplasser være dekket uten bruk av herredshuset. Kantina eller det nye møterommet i Samling kan være aktuelle som ny kommunestyresal.

AV GUNNAR NYGÅRD