NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 12. 11. 2020 13:05 | TIL HOVEDSIDEN

– Atomvåpenforbud er
en absolutt nødvendighet

– Norge kan ikke la seg avskrekke av forsvarsallianser, og vi kan i hvert fall ikke la oss være handlingslamma. Det er skammelig at høyresida ikke ser faren, og beskriver et atomvåpenforbud som en utopi. Det er ikke en utopi. Det er en absolutt nødvendighet.

Dette sa Mari Bunes som representant for Sosialistisk Ungdom (SU) i sin appell
da Internasjonal Kvinneliga for fred (IKFF) arrangerte informasjonsmøte om atomvåpen i Nord-Odal bibliotetek nylig.

Mari fortsatte:  – Norge kan ikke fortsette å insistere på at kjernefysisk avskrekking er en nødvendighet. Da er vi en del av problemet. Det blir ikke lett å få atomvåpenstatene med på et forbud, men vi må aktivt jobbe for forbudet. Norge MÅ signere og ratifisere atomvåpenforbudet.

Kveldens andre appellant var biskop Solveig Fiske. Hun og Mari var enige: Atomvåpen er en av de største truslene mot menneskeheten og må forbys.

Ordførerne i de to odalskommunene, Lise Selnes og Knut Hvithammer, sluttet seg samtidig til oppropet «Ordførere for fred».