NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 31. 12. 2019 11:17 | TIL HOVEDSIDEN

Berit overtar Arilds plass i kommunestyret
Arild Hovden flytter fra Nord-Odal og har fått fritak for sine politiske verv ut valgperioden. Berit Andersen Skogvang tar hans plass som fast representant i kommunestyret sammen med Gunnar Nygård.

SVs varamedlemmer er Bjørn Ivar Lund, Stian Sannerud, Per Norheim, Randi Evensen og Arne Brenden.

Rannveig Nygård overtar Arilds plass i utvalg for helse og omsorg med Dag Øystein Alfheim og Arne Brenden som varamedlemmer. Berit blir medlem i Kontaktutvalget for kreftforeningen og Nord-Odals representant i Folkevalgt nemnd for Glåmdal interkommunale krisesenter. Aps Bjørn Peter Sandmo tar Arilds plass som vara til formannskapet (SV har fellesliste med Ap).

Sammen med sin kone er Arild i ferd med å bygge opp et omsorgstilbud for barn og ungdom i Vikersund. Han fortsetter inntil videre som leder for Nord-Odal Frivilligsentral.

Nord-Odal SV takker Arild for stor innsats og glødende engasjement for både parti og bygdesamfunn!