NORD-ODAL SV

SIST OPPDATERT: 04. 03. 2021 20:40 | TIL HOVEDSIDEN

Thomas ny nestleder

Thomas Tinglum ble valgt til ny nestleder på årsmøtet vårt 22. februar. Han avløser Per Norheim, som hadde stilt sin plass til disposisjon. Per fortsetter som styremedlem. Gunnar Nygård ble gjenvalgt som leder.

På grunn av smittesituasjonen var det ikke mulig å avholde et tradisjonelt, fysisk møte. Tross litt usikkerhet på forhånd ble møtet greit avviklet. Alle deltakerne var oppkoblet og til stede i det digitale møterommet da Gunnar – to minutter før tida – ønsket velkommen til lagets første digitale årsmøte.

Amund Røhr Heggelund, andrekandidat på Hedmark SVs liste til stortingsvalget, orienterte om aktuelle saker i den kommende valgkampen og svarte på spørsmål. Ordfører Lise Selnes hilste årsmøtet på video. Hun takket Nord-Odal SV for godt samarbeid gjennom mange år og ønsket SV velkommen til videre samarbeid i valgkampen med regjeringsskifte som mål.

l
Se Amunds hilsen
l Se Lises hilsen

Møtet vedtok en uttalelse om heltid, kompetanse og beredskap. «Nord-Odal SV mener at de ansatte er den viktigste ressursen kommunen rår over. God beredskap og god kvalitet i tjenestene blir skapt gjennom stabilitet og god kompetanse i arbeidsstokken. Trygge arbeidsplasser med faste, hele stillinger, samt en kultur for å satse på kompetanseutvikling, læring og utvikling av den enkelte tilsatte, bidrar til nettopp dette», heter det i uttalelsen som kom på trykk i Glåmdalen 3. mars.

l Les hele uttalelsen

Årsberetning og regnskap ble presentert og enstemmig godkjent uten merknader. Siden kasserer Kai Yngve Vangens regnskapshefte, med samtlige årsregnskap fra 1998 til i dag, er utskrevet, fikk han årsmøtets fullmakt til å gå til anskaffelse av et nytt hefte til en pris av 16 kroner (inkl. mva).

Stig Aasheim presenterte valgkomiteens innstilling, som ble fulgt på alle punkter. Alle valgene skjedde ved akklamasjon. Styret fikk fullmakt til å oppnevne en ny valgkomite. Det samme gjelder medlemmer av 1.mai-komiteen og utsending til årsmøtet i Norsk Folkehjelp Odal. Som medlem og varamedlem av fylkespartiets representantskap ble valgt henholdsvis Gunnar  Nygård og Thomas Tinglum. Utsendinger til fylkespartiets årsmøte: Randi Evensen, Thomas Tinglum (med forbehold) og Gunnar Nygård.

l Les årsmøtedokumentet
l Styret i 2021

Møtet ble avsuttet ved at den gjenvalgte lederen takket for tilliten. Han oppfordret medlemmene til å engasjere seg for å styrke aktiviteten i laget og ikke minst bidra til at vi får et regjeringsskifte til høsten. Gunnar håpet også at det snart ville bli mulig å møtes fysisk, drikke kaffe sammen og legge en slagplan for arbeidet framover.